Opinia SN w sprawie projektu zmian w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych

9 maja 2017r. Sąd Najwyższy przedstawił swoją opinię z dnia 28 kwietnia 2017 r. do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk 1491).

 Tutaj pełen tekst opinii.

 

Już ponad 900 zgłoszeń na Kongres Prawników Polskich

Szanowni Państwo!

W ciągu kilku dni od uruchomienia systemu rejestracji chęć uczestniczenia w Kongresie Prawników Polskich zadeklarowało ponad 900 osób. Każdego dnia liczba uczestników pochodzących z różnych zawodów prawniczych powiększa się.

Wśród zaproszonych gości są m.in.: Minister Sprawiedliwości, szefowie klubów parlamentarnych, prezesi samorządów zaufania publicznego, prezes Związku Powiatów Polskich, Prezes BCC, Prezydent Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Prezydent Council of Bars and Law Societies of Europe oraz szefowie organizacji pozarządowych, fundacji i stowarzyszeń.

Udział w Kongresie potwierdzili m.in. Małgorzata Gersdorf, Marek Safjan, Dariusz Zawistowski.

Mamy już pełną listę panelistów (dostępną tutaj), wśród których są m.in. sędzia SN w stanie spoczynku prof. Adam Strzembosz, prof. i aktor Jerzy Stuhr, adw. prof. Piotr Kardas, r. pr. prof. Wojciech Popiołek, adw. prof. Maciej Gutowski, sędzia prof. UŚ dr hab. Krystian Markiewicz, r.pr. Leszek Korczak i wielu innych!

Czytaj więcej...

AP: Polska krytykowana na forum Rady Praw Człowieka ONZ w związku ze zmianami sądownictwa

Stany Zjednoczone i inne kraje krytykowały Polskę w Radzie Praw Człowieka ONZ za nowe ustawy, które postrzega się jako ograniczające niezależność sądownictwa i mediów publicznych - pisze z Genewy agencja Associated Press.

Rada Praw Człowieka to przedstawiciele rządów państw członkowskich ONZ, którzy we wtorek wyrazili krytyczne wobec Polski stanowisko władz poszczególnych krajów. Wskazywano jej na potrzebę "ochrony niezależności sądownictwa" i "zagwarantowania rządów prawa" oraz zalecano "podjąć natychmiastowe działania przywracające efektywne funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego". (http://www.tvn24.pl).

Zobowiązanie Polski w związku z powstaniem Rady Praw Człowieka ONZ (http://www.unic.un.org.pl). Polska przystąpiła do Rady w 2006 roku

 

Rada Wydziału Prawa i Administracji UJ krytycznie o rządowym projekcie zmian ustawy o KRS

Stanowisko Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 8 maja 2017 r.
w sprawie projektowanych zmian ustawowych dotyczących władzy sądowniczej
(streszczenie)

Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 8 maja 2017r. zajęła stanowisko w kwestii zgodności z Konstytucją RP dwóch projektów ustaw będących obecnie przedmiotem prac parlamentarnych. Pierwszym z nich jest rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1423), drugim – poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1491).

Czytaj więcej...

Wizyta sędziów z Chin

W dniu 19 kwietnia 2017 r. w Lublinie gościli sędziowie – przedstawiciele sądów prowincji Gensu. Współorganizatorem wizyty był zespół międzynarodowy Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA oraz Lubelski Oddział Stowarzyszenia.

Czytaj więcej...

Opinia Końcowa OBWE/ODIHR dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw

Opinia prawna OBWE/ODIHR dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa  opublikowana w dniu 5 maja 2017 r.

Czytaj więcej...

Publikacje prasowe

Prezesi sądów zależni od Ziobry. Reforma przeszła przez komisję Piotrowicza - Regulacja dotycząca powoływania prezesów jest niezgodna z konstytucją. To bezdyskusyjne - Krystian Markiewicz.

 

Tak PiS niszczy Sąd Najwyższy - instytucja zagadnień prawnych jest bardzo potrzebna, gdyż dzięki niej procesy toczą się szybciej. Zapobiega występowaniu znaczących rozbieżności w orzecznictwie - Krystian Markiewicz.

 

 

Czystki i sterowanie sądami, jak w krajach totalitarnych - dla Wirtualnej Polski Olimpia Barańska-Małuszek

 

 

Radio i telewizja

Kongres Prawników Polskich jest dowodem na to, że się nie boimy

Zmiany, które są wdrażane,

dają ministrowi sprawiedliwości władzę „oberkrupiera”,

który ma wpływ na powoływanie sędziów, funkcjonowanie sądów i prokuratury oraz na odwoływanie sędziów

- Krystian Markiewicz.