Oświadczenie w związku z wypowiedzią Minister Elżbiety Rafalskiej

W związku z sugestią Pani Minister Elżbiety Rafalskiej w wywiadzie dla Radiowej Jedynki (http://www.polskieradio.pl/7/129/Artykul/1757384), że wykreślenie wniosku SSP „IUSTITIA” o przyznanie dotacji (https://oko.press/rafalska-zabiera-obcym-sedziom-oddaje-je-swoim-promocje-rodziny-ojczyzny/) miało wynikać także z tego, że nasze stowarzyszenie otrzymywało takie dotacje w latach poprzednich, oświadczam, iż jest to nieprawda. Stowarzyszenie Sędziów Polskich „IUSTITIA” nigdy wcześniej nie korzystało z dotacji przyznawanych przez ministerstwa.

Negatywna ocena strategiczna naszego wniosku przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest dla nas przykrym zaskoczeniem. Wniosek dotyczył podniesienia świadomości prawnej Polaków i to oni, a nie nasza organizacja, mieli skorzystać na wdrożeniu projektu.

Warszawa, 28 kwietnia 2017 r.

sędzia Bartłomiej Przymusiński

rzecznik SSP Iustitia

 

 

Oświadczenie Zarządu ENCJ dotyczące reform sądownictwa w Polsce

Europejska Sieć Rad Sądownictwa - ENCJ uważnie śledzi sytuację w Polsce i już kilkakrotnie wzywała władzę wykonawczą do przestrzegania niezawisłości sądownictwa oraz do przeprowadzenia reform w systemie wymiaru sprawiedliwości dopiero po znaczących konsultacjach z krajową Radą Sądownictwa i środowiskiem sędziów.

W opinii sporządzonej na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa (KRS) w odniesieniu do projektu zmiany ustawy o KRS, który w istotny sposób wpływa zarówno na skład, jak  i funkcjonowanie KRS, ENCJ uznała, że ​​projekt ten może mieć szkodliwy wpływ na niezawisłość sędziów i niezależność sądów w Polsce oraz, że na wielu płaszczyznach nie spełnia standardów ENCJ. Stwierdziła również, że normy te nie są opracowywane w interesie sądownictwa. Standardy odzwierciedlają wspólne zasady i wartości państw członkowskich UE, które gwarantują prawidłowe funkcjonowanie systemu demokratycznego opartego na zasadzie państwa prawa.

Czytaj więcej...

Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich do Marszałka Sejmu RP

Pan Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

ul. Wiejska 4/6/8

00-902 Warszawa

Wielce Szanowny Panie Marszałku.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: projekt), który w dniu 14 marca 2017 r. został skierowany do Sejmu RP, budzi poważne wątpliwości z punktu widzenia ochrony wolności i praw obywatelskich. Z uwagi na to, Rzecznik Praw Obywatelskich postanowił przedstawić je Panu Marszałkowi.

Dalsza część listu.

Ministerstwo Rodziny przeciwko grantowi dla Iustitii

Jak donosi portal oko.press Ministerstwo Rodziny w programie FIO z listy dotowanych podmiotów usunęło nasze stowarzyszenie, dokonując tzw. negatywnej oceny strategicznej wniosku. Nasz wniosek dotyczył projektu “jestem sędzią”, który miał być skierowany do obywateli i podnosić ich świadomość prawną. 

Szczegóły tutaj.

Wizyta studyjna w instytucjach europejskich

W dniach 24 – 26 kwietnia 2017 r. W Brukseli przebywa grupa polskich sędziów, w tym członkowie SSP Iustitia, którzy odbywają wizytę studyjną w instytucjach europejskich. W trakcie wizyty zaplanowano spotkania m.in. z Pierwszym Wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej, sędziami Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu oraz sędziami z innych państw członkowskich, działającymi w ramach Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa.  Zasadniczym celem wizyty jest poznanie sposobu funkcjonowania instytucji europejskich, dyskusja na temat wspólnych wartości oraz ich urzeczywistniania w państwach członkowskich.

Kongres Prawników Polskich - pierwsze informacje !

20 maja 2017 r. KONGRES PRAWNIKÓW POLSKICH !

 

Znajdujemy się w historycznym momencie, wszyscy Europejczycy zadają sobie pytanie o przyszłość Unii Europejskiej, wspólnoty wolności i pokoju. Jak wskazano w Deklaracji Berlińskiej z 2007 r. w Unii Europejskiej urzeczywistniamy nasze wspólne ideały: centralnym punktem odniesienia dla naszych wartości jest człowiek. Jego godność jest nienaruszalna. Jego prawa są niezbywalne. Obowiązkiem wszystkich państw należących do Unii Europejskiej jest obrona wolności i praw obywatelskich.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, Krajowa Rada Radców Prawnych oraz Naczelna Rada Adwokacka podjęły decyzję o zorganizowaniu Kongresu Prawników Polskich, by w jego trakcie zastanawiać się jak te wartości chronić i rozwijać z korzyścią dla wszystkich Polaków, jak szkodliwy może być polityczny populizm burzący fundamenty demokracji.

Przedstawiciele zawodów prawniczych dostrzegają na co dzień jak ogromny postęp dokonał się w dziele integracji i harmonizacji prawa wspólnotowego. Sądy w Polsce muszą gwarantować taki sam standard jak sądy w innych krajach Europy. Będziemy dyskutować podczas Kongresu, jak sprawić, żeby cieszyły się zaufaniem publicznym, gwarantowały każdemu prawo do sądu i jaka jest w tym rola sędziów, adwokatów oraz radców prawnych.

To największe tego typu wydarzenie w najnowszej historii Polski odbędzie się 20 maja 2017 r. w Katowicach, Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, przy Placu Sławika i Antalla 1.

Aby w nim uczestniczyć, konieczna jest rejestracja oraz wpłata wpisowego. Do udziału w Kongresie zapraszamy sędziów, radców prawnych, adwokatów oraz przedstawicieli pozostałych zawodów prawniczych.

Formularz rejestracyjny dostępny jest pod adresem: http://kongresprawnikow.pl/

Tam też dostępne będą dalsze szczegółowe informacje o Kongresie.

Uwaga ! Liczba miejsc jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Publikacje prasowe

Protest przeciw obraźliwej prowokacji

- Krystian Markiewicz o reakcji na wystąpienie Marcina Warchoła na Kongresie.

 

Jeśli pozwolimy zawłaszczyć sądy nic nam nie zostanie

- dr hab. Jacek Barcik w komentarzu kongresowym.

 

Prawnicy mówią jednym głosem

Z ankiet, które przeprowadziliśmy w kwietniu we wszystkich sądach, wynika, iż duża część środowiska jest za tym, aby sięgnąć po formy protestu - Krystian Markiewicz.

 

 

Radio i telewizja

Kongres Prawników Polskich jest dowodem na to, że się nie boimy

Zmiany, które są wdrażane,

dają ministrowi sprawiedliwości władzę „oberkrupiera”,

który ma wpływ na powoływanie sędziów, funkcjonowanie sądów i prokuratury oraz na odwoływanie sędziów

- Krystian Markiewicz.