Rada Wydziału Prawa i Administracji UJ krytycznie o rządowym projekcie zmian ustawy o KRS

Stanowisko Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 8 maja 2017 r.
w sprawie projektowanych zmian ustawowych dotyczących władzy sądowniczej
(streszczenie)

Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 8 maja 2017r. zajęła stanowisko w kwestii zgodności z Konstytucją RP dwóch projektów ustaw będących obecnie przedmiotem prac parlamentarnych. Pierwszym z nich jest rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1423), drugim – poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1491).

Czytaj więcej...

Wizyta sędziów z Chin

W dniu 19 kwietnia 2017 r. w Lublinie gościli sędziowie – przedstawiciele sądów prowincji Gensu. Współorganizatorem wizyty był zespół międzynarodowy Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA oraz Lubelski Oddział Stowarzyszenia.

Czytaj więcej...

Opinia Końcowa OBWE/ODIHR dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw

Opinia prawna OBWE/ODIHR dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa  opublikowana w dniu 5 maja 2017 r.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do organizowania Dnia Wymiaru Sprawiedliwości

Jak co roku, w dniu 23 maja będziemy obchodzić Dzień Wymiaru Sprawiedliwości.

Ma on upamiętniać rocznicę śmierci sędziego śledczego Giovanniego Falcone, jego żony oraz ochraniających ich funkcjonariuszy policji, zamordowanych 23 maja 1992 r. przez sycylijską mafię.

W poprzednim roku symbolem tego święta była fioletowa wstążka wpięta do stroju przez sędziów, pracowników sądów i przedstawicieli zawodów prawniczych. Fioletowe wstęgi dodatkowo zawisły w miejscach związanych z wymiarem sprawiedliwości, w budynkach sądów, kariatydach w Sądzie Najwyższym, a także na stronach internetowych.

W tym roku planujemy zaprosić obywateli do sądów na rozprawy i chcemy, aby to oni przypięli fioletowe wstążki do swoich strojów jako wyraz solidarności z sędziami i pracownikami wymiaru sprawiedliwości. Oprócz wymiaru symbolicznego przypięcie fioletowej wstążki będzie sygnałem dla sędziów, iż osoby znajdujące się na sali rozpraw celowo w tym dniu przyszły do sądu, aby uczestniczyć w jawnych rozprawach.

Prosimy o zorganizowanie w tym dniu przy wejściu do sądów oznaczonych punktów, w których obywatele zainteresowani udziałem w rozprawie jako publiczność uzyskają pomoc pracownika i dostaną fioletową wstążkę. Chcemy ogłosić listę tych sądów, dlatego prosimy Państwa o poinformowanie nas o przystąpieniu do akcji w tym dniu. Naszym partnerem, który będzie nas wspierał w organizacji DWS, będzie Fundacja Court Watch i jej wolontariusze. Przekażemy dane sądów biorących udział w akcji wolontariuszom Fundacji.

Jeśli to możliwe prosimy o umieszczenie fioletowych elementów wystroju budynków sądów.

Chcemy, aby ideą Dnia Wymiaru Sprawiedliwości było także poszerzanie świadomości i kultury prawnej społeczeństwa, a przede wszystkim młodych ludzi. Zapraszamy również w tym dniu do organizacji zajęć edukacyjnych o tematyce prawnej prowadzonych przez sędziów dla dzieci i młodzieży  lub innych wydarzeń o podobnym charakterze. W przypadku, gdyby do takiego wydarzenia miało dojść prosimy o informację zwrotną. Zostanie ona umieszczona na naszych stronach internetowych oraz w dostępnych nam kanałach informacyjnych (listy, maile, media społecznościowe). W sprawie wszystkich wydarzeń proszę o kontakt na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dysponujemy gotowym plakatem dotyczącym Dnia Wymiaru Sprawiedliwości. Jeśli Państwo wyrazicie zainteresowanie udostępnimy go w formie elektronicznej oraz w miarę możliwości prześlemy przygotowane egzemplarze.

Z wyrazami szacunku

Krystian Markiewicz

Oficjalny plakat wydarzenia

Przypominamy, 23 maja 2017 r. Dzień Wymiaru Sprawiedliwości!

do pobrania i wykorzystania tutaj: plakat

Samorządy zawodowe i stowarzyszenia prawnicze popierają projekt Iustitii dot. zmian w ustawie o KRS

Warszawa, dn. 5 kwietnia 2017 r.

  

 

Stanowisko nr 4/2017

Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych

dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw opracowanego przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”

Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dostrzegając potrzebę zmian regulacji dotyczącej zasad funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa wyraża poparcie dla projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw przygotowanego przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”.

Czytaj więcej...

Publikacje prasowe

Protest przeciw obraźliwej prowokacji

- Krystian Markiewicz o reakcji na wystąpienie Marcina Warchoła na Kongresie.

 

Jeśli pozwolimy zawłaszczyć sądy nic nam nie zostanie

- dr hab. Jacek Barcik w komentarzu kongresowym.

 

Prawnicy mówią jednym głosem

Z ankiet, które przeprowadziliśmy w kwietniu we wszystkich sądach, wynika, iż duża część środowiska jest za tym, aby sięgnąć po formy protestu - Krystian Markiewicz.

 

 

Radio i telewizja

Kongres Prawników Polskich jest dowodem na to, że się nie boimy

Zmiany, które są wdrażane,

dają ministrowi sprawiedliwości władzę „oberkrupiera”,

który ma wpływ na powoływanie sędziów, funkcjonowanie sądów i prokuratury oraz na odwoływanie sędziów

- Krystian Markiewicz.