#łańcuchświatła - przegląd youtube - Katowice 2017

Tak wyglądał łańcuch światła (#łańcuchświatła) 2017 z perspektywy youtube. Dziś spojrzenie na Katowice. Wkrótce relacje z następnych miast. Gratulujemy autorom publikacji.

poniżej dwie kolejne wideo-produkcje

Czytaj więcej...

List SSP Iustitia do Polaków w Łańcuchu Światła

Apel SSP Iustitia do sędziów Rzeczypospolitej Polskiej

                                                     Apel do sędziów Rzeczypospolitej Polskiej

         Jako sędziowie, zgodnie ze złożonym ślubowaniem, mamy obowiązek stać na straży prawa. Prawem najwyższym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Konstytucja. Przyjęte w ostatnich dniach przez Sejm i Senat trzy ustawy dotyczące sądownictwa, łamią fundamentalne zasady Konstytucji, jakimi są zasady: trójpodziału władzy i niezależności władzy sądowniczej.
      Dlatego wierni sędziowskiej przysiędze, w przypadku podpisania tych ustaw przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zwracamy się do wszystkich sędziów o:
1. niekandydowanie do Sądu Najwyższego w trybie znowelizowanej ustawy o Sądzie Najwyższym, 
2. niebranie udziału w wyborach do Krajowej Rady Sądownictwa dokonywanych przez Sejm,
3. nieprzyjmowanie stanowisk funkcyjnych w sądach w trybie znowelizowanej ustawy o ustroju sądów powszechnych,
4. rezygnację z delegacji do Ministerstwa Sprawiedliwości i powrót do orzekania w sądach. 
          Inne zachowanie stanowi legitymizację przepisów prawa niezgodnych z Konstytucją. Jest także sprzeczne z naszą powinnością sędziowską wobec Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli.

 

                                                                                                              W imieniu Zarządu 

                                                                                       Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia

                                                                                                           SSO Krystian Markiewicz

 

 

Apel SSP Iustitia do Pana Prezydenta Andrzeja Dudy

 

 

Apel Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów (EAJ) do Prezydenta Andrzeja Dudy

Apel do Szanownego Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

"W ciągu ostatnich kilku dni wpłynęło do naszego sekretariatu w Rzymie wiele deklaracji z najbardziej reprezentatywnych sądów krajowych, nie tylko z całej Europy, ale nawet z innych kontynentów, poczynając od takich krajów jak Argentyna, a kończąc na Australii, domagających się zatrzymania procesu zmian prawa w Polsce.

Ekscelencjo, Szanowny Panie Prezydencie, ma Pan teraz okazję, aby bronić praworządności i naszych ustalonych europejskich standardów w odniesieniu do wymiaru sprawiedliwości."

pełny tekst apelu w załączeniu

Czytaj więcej...

Publikacje prasowe

Jest nowa prezes Sądu Okręgowego. Troje zastępców straciło stanowiska

Sędzia Joanna Bitner została nowym prezesem warszawskiego Sądu Okręgowego. Powołał ją minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, na podstawie ogólnych zasad prawa o ustroju sądów powszechnych, po tym jak w poniedziałek wygasła kadencja poprzedniej prezes.

 

 

Decyzję o zwolnieniu trzech wiceprezes sądu podjął wiceminister Piebiak

Pamiętam sędziego Piebiaka z czasów, kiedy w "Iustitii" działał i głosił wtedy poglądy zupełnie inne poglądy niż te, które obecnie wypowiada w imieniu ministerstwa - Bartłomiej Przymusiński.

 

 

Nowe spoty w kampanii Polskiej Fundacji Narodowej ?

Kilka dni temu jedna z agencji filmowych rozpoczęła poszukiwania aktorów do nietypowego zadania. - Urządzono casting do roli głównego sędziego i dwu sędziów, którzy piją razem alkohol. Główny sędzia miał potem wsiąść do auta i spowodować wypadek - dziennik.pl