Uchwała Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" w Suwałkach z dnia 6.02.2009 r.

Członkowie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" Oddział w  Suwałkach podtrzymują  swoje  stanowisko  zawarte  w  uchwale  oddziału z  dnia 12.12.2008.  

Czytaj więcej...

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 26.01.2009 r.

     Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Apelacyjnego w Szczecinie podjęło uchwałę następującej treści: 

Czytaj więcej...

Stanowisko Sędziów Krakowskich z dnia 29.01.2009 r.

             Sędziowie zebrani w dniu 29.01.2009 r. opowiadają się za kontynuowaniem akcji protestacyjnej w postaci:

Czytaj więcej...

Uchwała Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w Kielcach z dnia 30 stycznia 2009 r.

         Działając z upoważnienia zebrania członków Oddziału SSP Iustitia w Kielcach,  wyrażamy stanowczą wolę dalszego prowadzenia działań mających na celu naprawę wymiaru sprawiedliwości w Polsce oraz doprowadzenia do tego, aby wynagrodzenia Sędziów osiągnęły godny poziom, o którym mowa w art. 178 ust. 2 Konstytucji.

Czytaj więcej...

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 stycznia 2009 r.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach, popierając w całej rozciągłości cele, do których zmierza Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA, w szczególności jego zabiegi o zagwarantowanie niezależności sądów, niezawisłości sędziów i godności sprawowanego przez nich urzędu, oraz doceniając jego dotychczasowe działania, uchwala, co następuje:

Czytaj więcej...

Uchwała Zebrania Członków Oddziału w Poznaniu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia"

Członkowie Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia z Oddziału w Poznaniu w odpowiedzi na pismo Prezesa SSP „Iustitia" Pani Sędzi Ireny Kamińskiej z dnia 19.01.2009 r. :

1.popierają kontynuowanie protestu w dotychczasowej formie, 

2. wzywają Zarząd Stowarzyszenia do zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów w celu podjęcia dyskusji na temat zmian jakie zaszły w sytuacji sędziów po zjeździe w Zegrzu".

Publikacje prasowe

Smutne, że są tacy sędziowie jak Piebiak

Smutne też, że są sędziowie, którzy przykładają rękę do niszczenia niezależności sądów. I właśnie takim sędzią jest pan minister Łukasz Piebiak - Bartłomiej Przymusiński.

 

 

Co drugi kandydat jest związany z ministerstwem Ziobry albo dostał od niego awans

Prawie wszyscy kandydaci do nowej Krajowej Rady Sądownictwa mają związki z resortem sprawiedliwości. Albo pracowali w ministerstwie Ziobry na delegacji, albo dostali od niego nominacje na kierownicze stanowiska w sądach, albo ludzie, którzy ich zgłaszają są zależni od ministra Ziobry - oko.press

 

Wybory do KRS - jaka będzie nowa Rada? Powiązania kandydatów z Ministerstwem Sprawiedliwości

Wkrótce wybory do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Zgłoszono 18 kandydatów, a zweryfikowano 17 z nich. Większość z nich to sędziowie związani z Ministerstwem Sprawiedliwości i pracujący dotychczas w małych sądach rejonowych - rp.pl