Uchwała Zarządu SSP „Iustitia" w sprawie terminów protestu

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" realizując uchwałę nr 5/2/2008 w sprawie protestów i uchwałę programową nr 6/2/2008 podjęte przez XII Wyborcze Zebranie Delegatów Stowarzyszenia oświadcza, że zgodnie z informacją zawartą w Komunikacie ISI Nr 3/09 można rozpocząć składanie oświadczeń o odmowie w pracach komisji wyborczych. Jako końcowy termin składania tych oświadczeń wyznaczamy dzień 10 marca 2009 r.

Uchwała Zarządu SSP „Iustitia" w sprawie realizacji uchwały programowej XII Wyborczego Zebrania Delegatów

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" z dezaprobatą stwierdza, że Rząd Rzeczypospolitej Polskiej nie prezentuje programu reform, które pozwoliłyby na poprawę sytuacji sądownictwa, a tym samym na zapewnienie każdemu obywatelowi realnego prawa do sądu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP.

Czytaj więcej...

Uchwała Zarządu SSP „Iustitia" w sprawie stanowiska Krajowej Rady Sądownictwa

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia z zadowoleniem przyjął stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 13 lutego 2009 r. w przedmiocie opóźnienia prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej...

Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 13.02.2009 r w przedmiocie opóźnienia prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych

     Krajowa Rada Sądownictwa z ogromnym niepokojem przyjęła kolejne odroczenie terminu zakończenia prac legislacyjnych w sprawie uregulowania systemu wynagrodzeń sędziowskch. 

Czytaj więcej...

Oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" z dnia 14 lutego 2009 r.

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" przyjął do wiadomości treść listu otwartego Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka z dnia 12 stycznia 2009 r. Treść tego listu stała się powszechnie znana w środowisku sędziów, wywołując  nieprzychylne komentarze.

Czytaj więcej...

Stanowisko Zarządu Oddziału SSP "Iustitia" w Ostrołęce odnośnie potrzeby kontynuowania protestów środowiska sędziowskiego z dnia 11 lutego 2009 r.

Członkowie Zarządu Oddziału Stowarzyszenia w Ostrołęce generalnie stoją na stanowisku, że Zarząd Główny SSP "Iustitia" powinien kontynuować realizację uchwał Zebrania Delegatów w Zegrzu, w tym w zakresie protestów środowiska sędziowskiego do czasu spełnienia naszych postulatów choćby w części.

Czytaj więcej...

Publikacje prasowe

Smutne, że są tacy sędziowie jak Piebiak

Smutne też, że są sędziowie, którzy przykładają rękę do niszczenia niezależności sądów. I właśnie takim sędzią jest pan minister Łukasz Piebiak - Bartłomiej Przymusiński.

 

 

Co drugi kandydat jest związany z ministerstwem Ziobry albo dostał od niego awans

Prawie wszyscy kandydaci do nowej Krajowej Rady Sądownictwa mają związki z resortem sprawiedliwości. Albo pracowali w ministerstwie Ziobry na delegacji, albo dostali od niego nominacje na kierownicze stanowiska w sądach, albo ludzie, którzy ich zgłaszają są zależni od ministra Ziobry - oko.press

 

Wybory do KRS - jaka będzie nowa Rada? Powiązania kandydatów z Ministerstwem Sprawiedliwości

Wkrótce wybory do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Zgłoszono 18 kandydatów, a zweryfikowano 17 z nich. Większość z nich to sędziowie związani z Ministerstwem Sprawiedliwości i pracujący dotychczas w małych sądach rejonowych - rp.pl