Uchwała Nr 1/2009 Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" Oddział w Słupsku z dnia 23 października 2009 r.

     Członkowie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" - Oddział w Słupsku wyrażają zaniepokojenie dotychczasowym przebiegiem prac legislacyjnych nad rządowym projektem  ustawy o zmianie ustawy  - Prawo o ustroju sądów powszechnych. Wiele  z proponowanych w projekcie szczegółowych rozwiązań nie znajduje poparcia w środowisku sędziowskim, co znalazło odzwierciedlenie zarówno w wynikach ankiety, przeprowadzonej przez Zarząd Stowarzyszenia, w opiniach Stowarzyszenia „Iustitia", Krajowej Rady Sądownictwa i  Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do projektu,  jak i  w licznych uwagach sędziów, przedstawionych Ministrowi Sprawiedliwości.

Czytaj więcej...

Uchwała Stowarzyszenia Sędziów Polskich " Iustitia" Oddział w Szczecinie z dnia 22 października 2009 roku

     Członkowie Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" wyrażają stanowczy protest przeciwko sposobowi konsultowania ze środowiskiem sędziowskim projektu ustawy zmieniającej ustawę - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Czytaj więcej...

Uchwała Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" Oddział w Suwałkach z dnia 16 października 2009 r.

     Krytycznie oceniamy działania, a raczej ich brak związany z wykonaniem uchwał XII Wyborczego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" z dnia 25 października 2008 r. w Zegrzu.

Czytaj więcej...

Kolejna setka - 2400 i co dalej...

Czytaj więcej...

Komunikat Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA

Czytaj więcej...

Odpowiedź Krajowej Rady Sądownictwa na wniosek Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" o dokonanie wykładni paragrafu 8 i 14 Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów

Warszawa, 2009-10-14

W związku z korespondencją z dnia 15 września 2009 r. w której Stowarzyszenie przedstawia wniosek o dokonanie wykładni paragrafu 8 i paragrafu 14 Zboru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów uprzejmie informuję, że Krajowa Rada Sądownictwa nie znajduje podstaw do dokonania postulowanej wykładni Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów. 

Poruszane we wniosku problemy ujęte są w sposób abstrakcyjny. W takim kształcie nie mają one odniesienia do zasad etyki zawodowej sędziów. 

 

 

Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa 

Sędzia Ryszard Pęk

Publikacje prasowe

Smutne, że są tacy sędziowie jak Piebiak

Smutne też, że są sędziowie, którzy przykładają rękę do niszczenia niezależności sądów. I właśnie takim sędzią jest pan minister Łukasz Piebiak - Bartłomiej Przymusiński.

 

 

Co drugi kandydat jest związany z ministerstwem Ziobry albo dostał od niego awans

Prawie wszyscy kandydaci do nowej Krajowej Rady Sądownictwa mają związki z resortem sprawiedliwości. Albo pracowali w ministerstwie Ziobry na delegacji, albo dostali od niego nominacje na kierownicze stanowiska w sądach, albo ludzie, którzy ich zgłaszają są zależni od ministra Ziobry - oko.press

 

Wybory do KRS - jaka będzie nowa Rada? Powiązania kandydatów z Ministerstwem Sprawiedliwości

Wkrótce wybory do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Zgłoszono 18 kandydatów, a zweryfikowano 17 z nich. Większość z nich to sędziowie związani z Ministerstwem Sprawiedliwości i pracujący dotychczas w małych sądach rejonowych - rp.pl