Uchwała Zebrania Członków Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w Lublinie z dnia 7 stycznia 2010 r.

     Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" Oddział w Lublinie z niepokojem stwierdza, iż nadal podejmowane są działania zmierzające do deprecjacji sądów i sędziów. Ministerstwo Sprawiedliwości, wkrótce pozbawione możliwości wpływu na prokuraturę, prowadzi prace zmierzające do zwiększenia swojego nadzoru nad sądami i sędziami, z naruszeniem konstytucyjnych zasad ich niezależności i niezawisłości. Przejawem tego jest nowelizacja ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, forsowana wbrew negatywnym opiniom nie tylko sędziów, ale również teoretyków prawa i Rady Legislacyjnej.

Czytaj więcej...

Uchwała Zebrania Członków Oddziału Opolskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" z dnia 28 listopada 2009 r.

     Członkowie Oddziału Opolskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA" z żalem, ale i ze zrozumieniem, przyjęli decyzję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Pani Ireny Kamińskiej oraz członków Zarządu Pani Katarzyny Gonery, Pani Doroty Marszałkowskiej i Pani Anny Korwin-Piotrowskiej o rezygnacji z udziału w dalszej pracy Zarządu Stowarzyszenia. Decyzji niewątpliwie trudnej, jednakże naszym zdaniem koniecznej, dla uzmysłowienia sporej części członków Stowarzyszenia, że sędziowie mają prawo i wręcz obowiązek posiadać i wyrażać własne zdanie o metodach i sposobach dochodzenia do celów, które niewątpliwie są wspólne całemu środowisku sędziowskiemu. Decyzji, którą należy odczytać jako brak zgody na krytykowanie wielu szeregowych członków Stowarzyszenia i niektórych członków Zarządu, w tym Pani Prezes Ireny Kamińskiej „za wszelką cenę" i przypisywanie im ewidentnie złych intencji zmierzających do działania na szkodę wymiaru sprawiedliwości. Decyzji odważnej i wbrew głosom wyrażanym na XIV Sprawozdawczym Zebraniu Delegatów Oddziałów w Zegrzu, mającej na celu przede wszystkim dobro Stowarzyszenia, gdy uwzględni się choćby osobisty wkład ustępujących członków Zarządu w pracach nad projektem ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Czytaj więcej...

Uchwała Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w Rzeszowie z dnia 18 listopada 2009 roku

     W trakcie XIV Sprawozdawczego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia", które odbyło się w dniach 13-15 listopada 2009 roku w Zegrzu, zrezygnowała z Funkcji Prezesa Zarządu Pani Sędzia Irena Kamińska. Na Zebraniu tym zrezygnowały również z piastowania swoich funkcji w Zarządzie Pani Sędzia Anna Korwin-Piotrowska oraz Pani Sędzia Dorota Marszałkowska. Dwa dni wcześniej tj. w dniu 12 listopada 2009r. zrezygnowała z funkcji Członka Zarządu Pani Sędzia Katarzyna Gonera.

Czytaj więcej...

Uchwały wewnątrzorganizacyjne i kompetencyjne XIV Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" z dnia 15 listopada 2009 r.

     Uchwały podjęte zostały w związku z rezygnacją z funkcji Prezes Stowarzyszenia Ireny Kamińskiej, Wiceprezes Stowarzyszenia Katarzyny Gonery oraz Członków Zarządu Stowarzyszenia: Anny Korwin Piotrowskiej i Doroty Marszałkowskiej, a także w związku z otrzymaniem absolutorium przez Wiceprezesa ds. Organizacyjnych Stowarzyszenia Macieja Strączyńskiego, Wiceprezes ds. Finansowych Stowarzyszenia Jolantę Korwin-Piotrowską oraz Członków Zarządu Stowarzyszenia: Łukasza Piebiaka, Jacka Przyguckiego, Bartłomieja Przymusińskiego i Rafała Puchalskiego. 

  

Czytaj więcej...

Uchwała Nr 3 XIV Sprawozdawczego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" z dnia 15 listopada 2009 r. w sprawie awansów poziomych

     Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" zwraca się do Ministra Sprawiedliwości o uznanie i szanowanie decyzji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydanych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, nadających sędziom awanse poziome, a także o zaprzestanie podejmowania działań zmierzających do deprecjonowania powyższych decyzji i uznania ich za niebyłe.

 

Czytaj więcej...

Publikacje prasowe

Smutne, że są tacy sędziowie jak Piebiak

Smutne też, że są sędziowie, którzy przykładają rękę do niszczenia niezależności sądów. I właśnie takim sędzią jest pan minister Łukasz Piebiak - Bartłomiej Przymusiński.

 

 

Co drugi kandydat jest związany z ministerstwem Ziobry albo dostał od niego awans

Prawie wszyscy kandydaci do nowej Krajowej Rady Sądownictwa mają związki z resortem sprawiedliwości. Albo pracowali w ministerstwie Ziobry na delegacji, albo dostali od niego nominacje na kierownicze stanowiska w sądach, albo ludzie, którzy ich zgłaszają są zależni od ministra Ziobry - oko.press

 

Wybory do KRS - jaka będzie nowa Rada? Powiązania kandydatów z Ministerstwem Sprawiedliwości

Wkrótce wybory do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Zgłoszono 18 kandydatów, a zweryfikowano 17 z nich. Większość z nich to sędziowie związani z Ministerstwem Sprawiedliwości i pracujący dotychczas w małych sądach rejonowych - rp.pl