Komunikat rzecznika prasowego "Iustitii" w sprawie projektu zmian Prawa o ustroju sądów powszechnych.

 

     W dniu 1 lipca 2010 r. odbyły się konsultacje projektu zmian Prawa o ustroju sądów powszechnych, przygotowywanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości zasygnalizowało intencję zmiany przepisów o ocenach sędziów, polegającej na odejściu od stopniowanej oceny na rzecz sporządzania indywidualnych planów rozwoju zawodowego sędziego. Pozostajemy w przekonaniu, że głos 5 tysięcy sędziów, którzy złożyli swoje podpisy pod listem otwartym ws. zmian ustawy nie może zostać zlekceważony. Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” będzie stało na straży niezawisłości sędziowskiej i godności urzędu sędziego, a liczba zebranych podpisów pod listem otwartym świadczy o tym, że jesteśmy reprezentantami większości sędziów sądów powszechnych w Polsce. Wbrew doniesieniom medialnym jest przedwcześnie, aby oceniać pozytywnie zaproponowaną zmianę systemu oceniania, choćby z tego powodu, że nie przybrała ona jeszcze formy projektu autopoprawki do projektu zmian ustawy.

 

Warszawa, 9 lipca 2010 r.

 

                                                                           Bartłomiej Przymusiński

                                                                      rzecznik prasowy SSP Iustitia

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie wynagrodzeń sędziów i stanowiska władzy wykonawczej

     Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" stwierdza, że jednoznaczne stanowisko władzy wykonawczej, w szczególności Rady Ministrów wskazuje na jej wolę konsekwentnego naruszania art. 178 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

     Od wielu lat przepis ten, nakazujący zapewnić sędziom wynagrodzenia odpowiadające godności urzędu, traktowany jest przez polityków jak nieistniejący. W okresie do roku 2008 wynagrodzenia te zostały sprowadzone do poziomu tak niskiego, że sędziowie po raz pierwszy w historii zmuszeni byli uciec się do protestów. Dopiero one spowodowały, że przystąpiono do odpowiednich prac ustawodawczych.

Czytaj więcej...

Wyniki akcji podpisywania Listu Otwartego Sędziów Rzeczypospolitej Polskiej w poszczególnych sądach

Przy nazwie każdego sądu wskazano kolejno: 

     ilość sędziów w sądzie (w tym członków "Iustitii"),

     ilość zebranych podpisów (w tym od członków "Iustitii),

      procent sędziów, którzy podpisali list - w tym członków "Iustitii".

Czytaj więcej...

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" z dnia 25 czerwca 2010 r. - apel o debatę w sprawie sądownictwa

     Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" wyraża zdecydowany sprzeciw wobec kolejnej próby uzależnienia środowiska sędziowskiego od władzy wykonawczej.

     Zauważamy, że szereg rozwiązań zawartych w opracowanym w Ministerstwie Sprawiedliwości projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych zagraża niezawisłości sędziów i umożliwia pośredni wpływ pozostałych władz na treść orzeczeń. Zauważalna w projekcie postępująca likwidacja samorządności sędziowskiej oraz podporządkowanie administracyjne sądów politykom stwarzają zagrożenie dla społeczeństwa. Największe nasze obawy budzi próba wprowadzenia tzw. „ocen okresowych" oraz pozbawienie sędziów sądów rejonowych realnego wpływu na wybór władz w sądach.

Czytaj więcej...

Uchwała Zebrania Członków Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" w Tarnowie z dnia 21 czerwca 2010 r.

Członkowie tarnowskiego oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich ,,Iustitia": wzywają Zarząd Stowarzyszenia do podjęcia konkretnych, zdecydowanych działań zmierzających do uregulowania kwestii ustroju i funkcjonowania sądownictwa oraz wynagrodzeń, zgodnie z postulatami środowiska sędziowskiego.

 

Czytaj więcej...

Uchwała Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" z dnia 27 maja 2010 r.

Członkowie oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” apelują do organów władzy ustawodawczej i wykonawczej o podjęcie działań zmierzających do takiego uregulowania wysokości wynagrodzeń sędziów pełniących służbę na terenie aglomeracji warszawskiej (w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie oraz sądach okręgu warszawskiego i warszawsko-praskiego), które uwzględni specyfikę pracy w tych sądach oraz realną siłę nabywczą pieniędzy na terenie aglomeracji.

 

Czytaj więcej...

Publikacje prasowe

Bunt sędziów ze Śląska. Ziobro nie może powołać wiceprezesów

Od siedmiu tygodni minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro nie może powołać zastępców prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Sędziowie mają odmawiać w geście solidarności z odwołanymi ze stanowisk kolegami.

 

 

PiS „naprawia” sądy. Działają coraz wolniej, a będzie jeszcze gorzej

Jakie są powody tej sytuacji? – Przede wszystkim trwające od początku rządów ministra Zbigniewa Ziobry blokowanie obsadzania etatów w sądach – uważa sędzia Bartłomiej Przymusiński

 

 

Ziobry reforma sądów, czyli problem z "sądolotkiem"

 Rozporządzenie ministra sprawiedliwości powstało na kolanie, bez konsultacji z sędziami. Opublikowano je 29 grudnia, a weszło w życie już 1 stycznia - Krystian Markiewicz

 

 

Radio i telewizja

Rozmowa Dnia - Krystian Markiewicz, Michał Wawrykiewicz

Gośćmi Jacka Żakowskiego byli adwokat Michał Wawrykiewicz i prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia Krystian Markiewicz

Program wyemitowano 23 listopada 2017 roku w Superstacja