Uchwała zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" z dnia 7 października 2010 r. w sprawie aplikantów sędziowskich

     Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" wyraża stanowczy sprzeciw wobec projektowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmian w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych zmierzających do pozbawienia dostępu do zawodu sędziego aplikantów sędziowskich, którzy nie odbywali aplikacji w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Czytaj więcej...

Uchwała Zebrania Członków Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w Płocku z dnia 30 września 2010 r.

     W związku z podjętymi przez Zarząd Główny Stowarzyszenia uchwałami z dnia 13 sierpnia 2010 r. i 26 września 2010 r. Zebranie Członków Oddziału w Płocku:

Czytaj więcej...

Komunikat Prezesa SSP „Iustitia" w związku z uchwałą Zebrania Członków Oddziału w Opolu (i w Płocku)

     Członkowie Zarządu Stowarzyszenia zapoznali się z uchwałą, jaką w dniu 27 września 2010 r. podjęło Zebranie Członków Oddziału w Opolu.

     Zgodnie z § 34 Statutu „Iustitii", Oddziały Stowarzyszenia realizują cele Stowarzyszenia w sposób autonomiczny, ale niesprzeczny z decyzjami jego władz. Jeżeli więc Oddział podejmuje jakiekolwiek decyzje, również w formie uchwał, powinien do tego przepisu Statutu się stosować. Jeżeli w związku z akcją protestacyjną nałożono na władze Oddziałów jakieś obowiązki, władze te powinny je wykonać, a decyzję o tym, czy brać udział w proteście, podejmie zgodnie z własnym przekonaniem każdy sędzia. Nikt nie jest do niczego zobowiązywany przez Zarząd.

Czytaj więcej...

Uchwała Zebrania Członków Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia"w Opolu z dnia 27 września 2010 r.

     W związku z podjętymi  przez Zarząd Główny Stowarzyszenia uchwałami z dnia 13 sierpnia 2010r. oraz z dnia 26 września 2010 r. Zebranie Członków Oddziału w Opolu:

Czytaj więcej...

Spotkanie z prezesem Trybunału Konstytucyjnego

W dniu 7 października 2010 r. przedstawiciele zarządu SSP ”Iustitia” -Anna Adamska - Gallant i Jacek Przygucki spotkali się z Prezesem Trybunału Konstytucyjnego Bohdanem Zdziennickim.

Spotkanie było poświęcone przekazaniu podstawowych informacji o działalności „Iustitii" i naszych działaniach. Przedstawiciele SSP "Iustitia" wskazali na przyczyny podjętych przez sędziów akcji protestacyjnych oraz udzielili informacji o innych działaniach stowarzyszenia, m.in. o przeprowadzonych i planowanych konferencjach, programie „Sąd dla obywatela”, o skierowaniu projektu zmian w k.p.k. do Senatu RP i wydaniu nowej edycji kwartalnika. Członkowie zarządu SSP "Iustitia" z uwagą wysłuchali uwag Pana Prezesa TK dotyczących statusu sędziów i pożądanych kierunków działania stowarzyszenia

Informacja Wiceprezesa SSP "Iustitia" w sprawie akcji protestacyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie

Minął niemal rok prowadzenia rozmów z Ministerstwem Sprawiedliwości, poprzedzonych płomiennym wystąpieniem Ministra Krzysztofa Kwiatkowskiego na zjeździe Iustitii w Zegrzu, gdzie deklarował on wolę współpracy ze środowiskiem. Minister obiecał wtedy publicznie, że w kwietniu 2010 r. powoła specjalny zespół, którego celem będzie przygotowanie projektu docelowego ukształtowania systemu wynagrodzeń sędziowskich, tak aby w końcu spełniał on wymogi określone w art. 178 Konstytucji RP. Minister obiecywał również uwzględnienie naszych uwag doprojektuj ustawy o ustroju sądów powszechnych (usp).

Czytaj więcej...

Publikacje prasowe

Bunt sędziów ze Śląska. Ziobro nie może powołać wiceprezesów

Od siedmiu tygodni minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro nie może powołać zastępców prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Sędziowie mają odmawiać w geście solidarności z odwołanymi ze stanowisk kolegami.

 

 

PiS „naprawia” sądy. Działają coraz wolniej, a będzie jeszcze gorzej

Jakie są powody tej sytuacji? – Przede wszystkim trwające od początku rządów ministra Zbigniewa Ziobry blokowanie obsadzania etatów w sądach – uważa sędzia Bartłomiej Przymusiński

 

 

Ziobry reforma sądów, czyli problem z "sądolotkiem"

 Rozporządzenie ministra sprawiedliwości powstało na kolanie, bez konsultacji z sędziami. Opublikowano je 29 grudnia, a weszło w życie już 1 stycznia - Krystian Markiewicz

 

 

Radio i telewizja

Rozmowa Dnia - Krystian Markiewicz, Michał Wawrykiewicz

Gośćmi Jacka Żakowskiego byli adwokat Michał Wawrykiewicz i prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia Krystian Markiewicz

Program wyemitowano 23 listopada 2017 roku w Superstacja