Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 20 października 2010 r. w sprawie Okrągłego Stołu Sądownictwa

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu popiera inicjatywę zwołania „Okrągłego Stołu” mającego na celu podjęcie dyskusji dotyczącej problematyki związanej z projektowanymi zmianami ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. 

Czytaj więcej...

Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 20 października 2010 r. w sprawie egzaminowanych aplikantów sądowych

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu popiera stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 14 października 2010 r. w sprawie projektowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości wydłużenia okresów pracy na stanowisku referendarza sądowego i asystenta sędziego umożliwiających ubieganie się o stanowisko sędziego sądu rejonowego. 

Czytaj więcej...

Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 25 października 2010 r. w sprawie egzaminowanych aplikantów sądowych

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu popiera stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 14.10.2010 w sprawie projektowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości wydłużenia okresów pracy na stanowisku referendarza sądowego i asystenta sędziego umożliwiających ubieganie się o stanowisko sędziego sądu rejonowego.

Czytaj więcej...

Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 25 października 2010 r. w sprawie Okrągłego Stołu Sądownictwa

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Pan Bronisław Komorowski

Prezes Rady Ministrów - Pan Donald Tusk

Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa - Pan Antoni Górski

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego - Pan Stanisław Dąbrowski

Minister Sprawiedliwości - Pan Krzysztof Kwiatkowski

 

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu apeluje o pilne podjęcie inicjatywy utworzenia okrągłego stołu w sprawie reformy ustrojowej wymiaru sprawiedliwości.

Proponowane przez Ministerstwo zmiany ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych są tak daleko idące, że wymagają szerokiej i realnej konsultacji ze środowiskiem sędziowskim.

Czytaj więcej...

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 18 października 2010 r. w sprawie Okrągłego Stołu Sądownictwa

   My, sędziowie członkowie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. popieramy inicjatywę zwołania Okrągłego Stołu Sądownictwa. Uważamy, że tak daleko idące zmiany ustawy ustrojowej, jakie proponuje się w projekcie przygotowywanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości, a w szczególności nieznana dotąd instytucja okresowej oceny pracy sędziów, nie mogą być wprowadzone wbrew stanowisku przedstawicieli władzy sądowniczej. Rozwiązania te będą przedwczesne, ponieważ w pierwszej kolejności Ministerstwo Sprawiedliwości powinno uporać się z problemami nierównomiernego obciążenia sędziów pracą i znacznego zróżnicowania warunków jej wykonywania. Wyrażamy też uzasadnioną obawę, że dalsze forsowanie systemu ocen okresowych i wprowadzenie go w obecnym kształcie stworzy możliwość niedopuszczalnego wpływania na niezawisłość sędziowską. 

Czytaj więcej...

Sprawozdanie ze spotkania w Chorwacji

Geneza spotkania

Nawiązanie przez Stowarzyszenie bezpośrednich kontaktów z organizacjami sędziowskimi z innych krajów może pozytywnie wpłynąć na naszą działalność. Pozwoli ono nie tylko na wymianę doświadczeń z sędziami zagranicznymi, ale również współpraca z nimi powinna przyczynić się do zwiększenia naszych szans na pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych, w tym w szczególności pochodzących z Unii Europejskiej. Warunkiem bowiem ubiegania się o nie jest przede wszystkim zasięg międzynarodowy projektów, jak też finansowy wkład własny organizacji składających wniosek o grant.

Na początku kadencji do kilku organizacji zrzeszonych w Europejskiej Unii Sędziów przesłałam maile z zaproszeniem do współpracy. Odpowiedzieli m.in. Chorwaci, którzy zaproponowali, że najlepszym sposobem na jej rozpoczęcie jest bezpośrednie spotkanie 
w celu przedyskutowania możliwości i planów. Ostatecznie w wyniku wymiany maili ustalony został termin spotkania na 16 – 19 września 2010 r. w Dubrowniku. Chorwaci zaprosili pięcioro sędziów z „Iustitii”. Uzgodniliśmy, że przedmiotem spotkania będzie prezentacja obu organizacji oraz wymiana doświadczeń dotyczących stosowania Europejskiej Konwencji Ochrony Praw Człowieka i Podstawowych Wolności w Chorwacji i Polsce.

Czytaj więcej...

Publikacje prasowe

Bunt sędziów ze Śląska. Ziobro nie może powołać wiceprezesów

Od siedmiu tygodni minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro nie może powołać zastępców prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Sędziowie mają odmawiać w geście solidarności z odwołanymi ze stanowisk kolegami.

 

 

PiS „naprawia” sądy. Działają coraz wolniej, a będzie jeszcze gorzej

Jakie są powody tej sytuacji? – Przede wszystkim trwające od początku rządów ministra Zbigniewa Ziobry blokowanie obsadzania etatów w sądach – uważa sędzia Bartłomiej Przymusiński

 

 

Ziobry reforma sądów, czyli problem z "sądolotkiem"

 Rozporządzenie ministra sprawiedliwości powstało na kolanie, bez konsultacji z sędziami. Opublikowano je 29 grudnia, a weszło w życie już 1 stycznia - Krystian Markiewicz

 

 

Radio i telewizja

Rozmowa Dnia - Krystian Markiewicz, Michał Wawrykiewicz

Gośćmi Jacka Żakowskiego byli adwokat Michał Wawrykiewicz i prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia Krystian Markiewicz

Program wyemitowano 23 listopada 2017 roku w Superstacja