Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 29 października 2010 r. w sprawie projektu Ministerstwa Sprawiedliwości zmian ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych

     Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Toruniu popiera inicjatywy powołania okrągłego stołu w sprawie reformy ustrojowej wymiaru sprawiedliwości. 

     Proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych są tak bardzo istotne, że wymagają szerokiej i rzeczywistej konsultacji ze środowiskiem sędziowskim. 

Czytaj więcej...

Uchwała Zebrania Przedstawicieli Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 18 listopada 2010 r.

     Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Gliwickiego Okręgu Sądowego popiera inicjatywę zwołania "Okrągłego Stołu" mającego na celu podjęcie dyskusji dotyczącej problematyki związanej z projektowanymi zmianami ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Czytaj więcej...

Wniosek Prezesa SSP "Iustitia" o sprostowanie nieprawdziwej wiadomości podanej w "Wiadomościach" TVP 1 w dniu 16 listopada 2010 r. o godz. 19.30


                                                          Pani Redaktor

                                                        Małgorzata Wyszyńska

                                                        Kierownik Zespołu

                                                        „Wiadomości" TVP 1

                                                       

         Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" stwierdza, że w dniu 16 listopada 2010 r. w programie TVP 1 „Wiadomości" wyemitowanym o godzinie 19.30 podano nieprawdziwe informacje dotyczące zarobków sędziów. 

 

Czytaj więcej...

Komunikat rzecznika prasowego SSP "Iustitia" w sprawie materiału wyemitowanego w "Wiadomościach" TVP 1 w dniu 16 listopada 2010 r. o godz. 19.30

W związku z nieścisłą informacją podaną w Wiadomościach TVP, iż sędzia sądu rejonowego zarabia 9 000 zł miesięcznie informuję, że wynagrodzenie rozpoczynającego służbę sędziego sądu rejonowego jest znacznie niższe. Zgodnie z ustawą - prawo o ustroju sądów powszechnych wynagrodzenie sędziego sądu rejonowego rozpoczynającego służbę wynosi 2,05 średniego wynagrodzenia z IIkwartału roku poprzedniego. W bieżącym roku jest to miesięcznie 6 317 zł brutto (5 167 zł netto). Dopiero 20 latach nienagannej służby wynagrodzenie może wzrosnąć maksymalnie do 2,5 średniego wynagrodzenia (7 703 zł brutto) i być powiększone o 20% dodatku stażowego. Warunkiem tego jest jednak nienaganna służba, gdyż awans do wyższych stawek wynagrodzenia od niej zależy. Podane w tabeli widzom stawki wynagrodzeń sędziów były zatem zmanipulowane i kwota podana w Wiadomościach TVP może dotyczyć tylko sędziów najstarszych stażem i o nienagannym przebiegu służby, jednak w sądach rejonowych w większości orzekają sędziowie z krótszym stażem.

Czytaj więcej...

Sesja „Samorządność sędziowska i pozycja władzy sądowniczej w Polsce” w internecie

W ramach obchodów XX lecia Iustitii w sobotę 13 listopada 2010 r. w g. 11:15-16:00 odbyła się sesja „Samorządność sędziowska i pozycja władzy sądowniczej w Polsce". 

Całe wydarzenie jest dostępne w internecie. Serdecznie zapraszamy:

www.iustitia.pl/transmisja/;

Czytaj więcej...

Uchwała Zebrania Członków Oddziału w Łodzi Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" z dnia 20 września 2010 r.

     Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" Oddział w Łodzi, podziela niepokój środowiska sędziowskiego związany z brakiem działań Rządu RP zmierzających do uregulowania kwestii ustroju i funkcjonowania sądownictwa, zgodnie z postulatami sędziów, w tym z postulatami sędziów zrzeszonych w naszym Stowarzyszeniu.

Czytaj więcej...

Publikacje prasowe

Bunt sędziów ze Śląska. Ziobro nie może powołać wiceprezesów

Od siedmiu tygodni minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro nie może powołać zastępców prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Sędziowie mają odmawiać w geście solidarności z odwołanymi ze stanowisk kolegami.

 

 

PiS „naprawia” sądy. Działają coraz wolniej, a będzie jeszcze gorzej

Jakie są powody tej sytuacji? – Przede wszystkim trwające od początku rządów ministra Zbigniewa Ziobry blokowanie obsadzania etatów w sądach – uważa sędzia Bartłomiej Przymusiński

 

 

Ziobry reforma sądów, czyli problem z "sądolotkiem"

 Rozporządzenie ministra sprawiedliwości powstało na kolanie, bez konsultacji z sędziami. Opublikowano je 29 grudnia, a weszło w życie już 1 stycznia - Krystian Markiewicz

 

 

Radio i telewizja

Rozmowa Dnia - Krystian Markiewicz, Michał Wawrykiewicz

Gośćmi Jacka Żakowskiego byli adwokat Michał Wawrykiewicz i prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia Krystian Markiewicz

Program wyemitowano 23 listopada 2017 roku w Superstacja