Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 7 grudnia 2010 r.

     W poczuciu odpowiedzialności za zapewnienie najwyższych standardów w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu, Sądu Okręgowego w Krakowie wyraża zaniepokojenie sytuacją sądownictwa powszechnego a w szczególności projektami zmian ustrojowych, modelem dojścia do zawodu i wynagrodzeniami sędziowskimi.

Czytaj więcej...

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie zmian ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

     Sędziowie okręgu słupskiego zebrani na Zgromadzeniu Ogólnym w dniu 26 listopada 2010 roku z najwyższym niepokojem przyjmują wiadomość o przyjęciu przez Radę Ministrów rządowego projektu zmiany ustawy o ustroju sądów powszechnych bez uwzględnienia w projekcie żadnych istotnych  zmian wnoszonych przez środowisko sędziowskie, KRS, SSP Iustitia i prezesów sądów.

Czytaj więcej...

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Okręgowego w Zamościu z 22 listopada 2010 r.

Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski

Pan Prezes Rady Ministrów Donald Tusk

Pan Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Antoni Górski

Pan Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Stanisław Dąbrowski

Pan Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski

 

     Zgromadzenie Ogólne Sądu Okręgowego w Zamościu wyraża pełną akceptację dla inicjatywy pilnego podjęcia działań mających na celu utworzenie tzw. „okrągłego stołu" w sprawie reformy ustrojowej wymiaru sprawiedliwości.

Czytaj więcej...

Uchwała Zebrania Przedstawicieli Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie Okrągłego Stołu Sądownictwa

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Pan Bronisław Komorowski

Prezes Rady Ministrów - Pan Donald Tusk

Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa - Pan Antoni Górski

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego - Pan Stanisław Dąbrowski

Minister Sprawiedliwości - Pan Krzysztof Kwiatkowski

Marszałek Sejmu – Pan Grzegorz Schetyna

 

     Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie popiera inicjatywę zwołania okrągłego stołu w sprawie reformy ustrojowej wymiaru sprawiedliwości.

     Poprawa kondycji wymiaru sprawiedliwości jest celem sędziów, jak i wszystkich środowisk prawniczych. Koniecznym jest zatem dla ostatecznego, całościowego i jednolitego uregulowania ustroju wymiaru sprawiedliwości poszanowanie głosu sędziów i środowisk prawniczych, wypracowanie w ramach okrągłego stołu wiążącego stanowiska w zakresie niezbędnych zmian ustrojowych.

 

Czytaj więcej...

Uchwała Zebrania Przedstawicieli Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia grudnia 2010 r. w sprawie egzaminowanych aplikantów sądowych

     Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie popiera stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 14 października 2010 r. w sprawie projektowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości wydłużenia okresów pracy na stanowisku referendarza sądowego i asystenta sędziego umożliwiających ubieganie się o stanowisko sędziego sądu rejonowego.

Czytaj więcej...

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie egzaminowanych aplikantów sądowych

     Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Olsztynie popiera stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 14 października 2010 r. w sprawie projektowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości wydłużenia okresów pracy na stanowisku referendarza sądowego i asystenta sędziego umożliwiających ubieganie się o stanowisko sędziego sądu rejonowego. 

Czytaj więcej...

Publikacje prasowe

Bunt sędziów ze Śląska. Ziobro nie może powołać wiceprezesów

Od siedmiu tygodni minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro nie może powołać zastępców prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Sędziowie mają odmawiać w geście solidarności z odwołanymi ze stanowisk kolegami.

 

 

PiS „naprawia” sądy. Działają coraz wolniej, a będzie jeszcze gorzej

Jakie są powody tej sytuacji? – Przede wszystkim trwające od początku rządów ministra Zbigniewa Ziobry blokowanie obsadzania etatów w sądach – uważa sędzia Bartłomiej Przymusiński

 

 

Ziobry reforma sądów, czyli problem z "sądolotkiem"

 Rozporządzenie ministra sprawiedliwości powstało na kolanie, bez konsultacji z sędziami. Opublikowano je 29 grudnia, a weszło w życie już 1 stycznia - Krystian Markiewicz

 

 

Radio i telewizja

Rozmowa Dnia - Krystian Markiewicz, Michał Wawrykiewicz

Gośćmi Jacka Żakowskiego byli adwokat Michał Wawrykiewicz i prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia Krystian Markiewicz

Program wyemitowano 23 listopada 2017 roku w Superstacja