Stanowisko sędziów - członków SSP "Iustitia" Oddział w Białymstoku oraz niezrzeszonych zgromadzonych na zebraniu w dniu 21 stycznia 2009 r. w Białymstoku.

Sędziowie zebrani w dniu 21 stycznia 2009 r. wyrażają zaniepokojenie brakiem postępów w realizacji postulatów środowiska sędziowskiego, cyklicznie zgłaszanych i powtarzanych w przeciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, co do funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz statusu sędziego.

Czytaj więcej...

Uchwała Zebrania Członków Oddziału w Opolu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" z dnia 24 stycznia 2009 r.

Zebranie członków Oddziału Opolskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA, po zapoznaniu się z apelem - pismem z dnia 19 stycznia 2009 r.   Pani prezes Stowarzyszenia Ireny Kamińskiej, komunikatami i uchwałami zamieszczonymi na stronie internetowej Stowarzyszenia, sytuacją w wymiarze sprawiedliwości powstałą wskutek realizacji uchwał XII Wyborczego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA z dnia 25 października 2008 r., nastrojami środowiska sędziowskiego i jego stanowiskiem w stosunku do przeprowadzanej akcji protestacyjnej w postaci „Dni Bez Wokand" oraz powstrzymania się od udziału w pracach komisji wyborczych, a przede wszystkim kierując się troską o godność urzędu sędziego, wywalczoną z takim trudem w ostatnich miesiącach jedność środowiska sędziowskiego, przejrzystość działania Stowarzyszenia, wizerunek sądów i sędziów, jako przedstawicieli władzy konstytucyjnej odpowiedzialnych za Państwo, uznało za konieczne podjąć uchwałę o następującej treści:

Czytaj więcej...

Uchwała nr 1/2009 Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia Oddział w Kaliszu z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie protestu sędziów

              Członkowie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" Oddział w Kaliszu zwracają się do Zarządu Głównego SSP Iustitia oraz wszystkich członków Stowarzyszenia o kontynuowanie działań związanych z realizacją uchwał  Zebrania Delegatów, na którym określono formy protestu oraz ewentualne warunki jego zawieszenia. Pomimo, iż od podjęcia uchwał upłynęły 3 miesiące, nie został zrealizowany przez władzę wykonawczą i ustawodawczą żaden ze zgłoszonych wówczas postulatów.  W uchwale nr 5/2/2008 wyraźnie stwierdzono, że zawieszenie protestów będzie możliwe jedynie wówczas, gdy zostaną uchwalone przez Sejm zmiany ustawodawcze uwzględniające postulaty zawarte w Uchwale o niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Trwające w chwili obecnej w Sejmie prace nad nowelizacją Ustawy o ustroju sądów powszechnych w żaden sposób tego warunku nie spełniają. Pozytywnie oceniając propozycję powiązania wynagrodzeń sędziowskich z średnim wynagrodzeniem w gospodarce, podkreślić należy, że po pierwsze jest to wyłącznie projekt, po drugie przewidujący wysokość wskaźników, które w sposób diametralny odbiegają od zgłoszonych postulatów. Co ważne na skutek zdecydowanego sprzeciwu ze strony Ministra Finansów Komitet Rady Ministrów odrzucił projekt przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości,  podwyższenia tych wskaźników w roku 2010. W takiej sytuacji z prawdopodobieństwem bliskim pewności można stwierdzić, że obecne propozycje Rządowego projektu zmiany ustawy o ustroju sądów powszechnych wbrew wcześniejszym deklaracjom o „incydentalnej interwencji ustawodawczej", stanowią docelowy model „godnych" wynagrodzeń sędziowskich.

   

Czytaj więcej...

Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 19 stycznia 2009 r.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów  Sądu Okręgowego w Gdańsku w dniu 19 stycznia 2009 r. podjęło uchwałę następującej treści:

Czytaj więcej...

Uchwała Oddziału SSP "Iustitia" w Łomży z dnia 21 stycznia 2009 r.

Z przykrością zauważamy, iż rozpaczliwe próby podejmowane przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia skierowania uwagi władzy wykonawczej i ustawodawczej na problemy środowiska sędziowskiego nie przyniosły istotnego efektu, a co więcej sytuacja uległa pogorszeniu. Już dziś bowiem wiadomo, że procedury powołania na stanowisko sędziów  dotychczasowych  asesorów nie będą mogły być zakończone przed dniem 06.05.2009r. tj. przed dniem wejścia w życie Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24.10.2007r. wydanego w sprawie w sprawie SK 7/06 stwierdzającego niekonstytucyjność instytucji asesora. Oznacza to, iż orzekający w wielu sądach setki asesorów utracą prawo do orzekania z dniem 06.05.2009r., co nie będzie pozostawać bez wpływu na czas trwania postępowań sądowych i dostęp obywateli do Sądu. Już dziś też można z góry przewidzieć, że za swoje zaniedbania i upolitycznienie problemu politycy obciążą sędziów usiłujących doprowadzić do rzeczywistego ukształtowania  niezależności sądów i niezawisłości sędziów jako trzeciej władzy

Czytaj więcej...

Uchwała Nr 1/09 Zarządu SSP "Iustitia" Oddział w Przemyślu

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA Oddział w Przemyślu w pełni popiera inicjatywę Zarządu SSP Oddziału w Rzeszowie dotyczącą gotowości zorganizowania sprawozdawczego Walnego Zebrania Delegatów SSP IUSTITIA w 2009 r., wyartykułowaną w uchwale z dnia 17 grudnia 2008 r.

Czytaj więcej...

Publikacje prasowe

Do czego prowadzić może złamanie zasady niezależności sądownictwa

To nie political fiction ani plany wykradzione z sejfu prezesa pewnej partii. Ta historia zdarzyła się naprawdę w Polsce po roku 1928 - Mariusz Królikowski.

 

Dwa weta. Czy na decyzję prezydenta wpłynęły protesty ws. zmian w sądownictwie?

"Łańcuch światła" - czy Polacy wiedzą, co to jest? Jak oceniają samą inicjatywę i jej wpływ na decyzję prezydenta Andrzeja Dudy, który zdecydował się zawetować ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa?

 

 

Córka polityka PiS została wiceprezesem sądu

Na wiceprezesa Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej minister Zbigniew Ziobro powołał córkę posła i wiceministra w rządzie PiS. Iustitia apeluje do sędziów, by nie zabiegali u ministra sprawiedliwości o stanowiska prezesów i wiceprezesów sądów.