Wyniki akcji podpisywania Listu Otwartego Sędziów Rzeczypospolitej Polskiej w poszczególnych sądach

Przy nazwie każdego sądu wskazano kolejno: 

     ilość sędziów w sądzie (w tym członków "Iustitii"),

     ilość zebranych podpisów (w tym od członków "Iustitii),

      procent sędziów, którzy podpisali list - w tym członków "Iustitii".

Czytaj więcej...

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" z dnia 25 czerwca 2010 r. - apel o debatę w sprawie sądownictwa

     Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" wyraża zdecydowany sprzeciw wobec kolejnej próby uzależnienia środowiska sędziowskiego od władzy wykonawczej.

     Zauważamy, że szereg rozwiązań zawartych w opracowanym w Ministerstwie Sprawiedliwości projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych zagraża niezawisłości sędziów i umożliwia pośredni wpływ pozostałych władz na treść orzeczeń. Zauważalna w projekcie postępująca likwidacja samorządności sędziowskiej oraz podporządkowanie administracyjne sądów politykom stwarzają zagrożenie dla społeczeństwa. Największe nasze obawy budzi próba wprowadzenia tzw. „ocen okresowych" oraz pozbawienie sędziów sądów rejonowych realnego wpływu na wybór władz w sądach.

Czytaj więcej...

Uchwała Zebrania Członków Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" w Tarnowie z dnia 21 czerwca 2010 r.

Członkowie tarnowskiego oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich ,,Iustitia": wzywają Zarząd Stowarzyszenia do podjęcia konkretnych, zdecydowanych działań zmierzających do uregulowania kwestii ustroju i funkcjonowania sądownictwa oraz wynagrodzeń, zgodnie z postulatami środowiska sędziowskiego.

 

Czytaj więcej...

Uchwała Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" z dnia 27 maja 2010 r.

Członkowie oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” apelują do organów władzy ustawodawczej i wykonawczej o podjęcie działań zmierzających do takiego uregulowania wysokości wynagrodzeń sędziów pełniących służbę na terenie aglomeracji warszawskiej (w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie oraz sądach okręgu warszawskiego i warszawsko-praskiego), które uwzględni specyfikę pracy w tych sądach oraz realną siłę nabywczą pieniędzy na terenie aglomeracji.

 

Czytaj więcej...

Publikacje prasowe

Pora na asesora, czyli wszystko dobre, co się dobrze kończy

Wbrew twierdzeniom ministra Ziobry zmiana decyzji KRS nie może być uznana za kompromitację. Nie jest bowiem kompromitacją wycofanie się z błędnej decyzji. Bywa nią trwanie w błędzie - Mariusz Królikowski.

 

 

Dodatkowa praca zarobkowa sędziego

- Sędzia tylko pisze lub wykłada - Olimpia Barańska-Małuszek.

 

 

Sędzia może protestować, gdy praworządność zagrożona

- stwierdził Duro Sessa - prezes CCJE - powołując się na opinię nr 7 Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich przy Radzie Europy (CCJE).

 

 

Radio i telewizja

Rozmowa Dnia - Krystian Markiewicz, Michał Wawrykiewicz

Gośćmi Jacka Żakowskiego byli adwokat Michał Wawrykiewicz i prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia Krystian Markiewicz

Program wyemitowano 23 listopada 2017 roku w Superstacja