Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sądu Okręgowego w Ostrołęce z 12 czerwca 2012 r.

    
    Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Ostrołęce wyraża stanowczy protest przeciwko planowanemu zniesieniu Sądu Rejonowego w Pułtusku.

     Sąd ten posiada 9-osobową etatyzację dopiero od 2011 r., narzuconą przy zastosowaniu niejasnych kryteriów. We wszystkich 10-osobowych sądach w okręgu utrzymuje się stabilny, podobny liczbowo wpływ spraw, a 11-osobowy Sąd Rejonowy w Wyszkowie generuje nawet wpływ mniejszy niż Sąd Rejonowy w Pułtusku. Dlatego jedynym racjonalnym postulowanym rozwiązaniem jest przeniesienie akurat wakującego etatu z Sądu Rejonowego w Wyszkowie do Sądu Rejonowego w Pułtusku i pozostawienie tego Sądu w dotychczasowej strukturze.

     Zgromadzenie stanowczo domaga się wzięcia pod uwagę powyższego stanowiska w celu uniknięcia niepokojów społecznych. Zniesienie Sądu Rejonowego w Pułtusku nie spowoduje ani poprawy funkcjonowania Sądu Rejonowego w Pułtusku, ani Sądu Rejonowego w Wyszkowie.

Spod Grunwaldu - dwie nagie... piłki dla premiera zamiast mieczy

Nie chce Pan z nami rozmawiać - może zagra Pan z nami mecz?


W dniu 6 czerwca 2012 r. przed budynkiem Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, opodal poznańskiego Stadionu Miejskiego - jednej z aren Euro 2012 obyła się konferencja prasowa z udziałem Prezesa "Iustitii" Macieja Strączyńskiego i rzecznika prasowego Stowarzyszenia Bartłomieja Przymusińskiego. Na konferencji zapowiedziano, że sędziowie nie planują protestu podczas Euro 2012, natomiast nie wykluczają akcji protestacyjnej po tej imprezie, w zależności od decyzji środowiska. Zaprezentowano także dwie piłki, które przesłane będą premierowi wraz z listem od Stowarzyszenia.

Relacje prasowe z konferencji można znaleźć pod adresami:

Protesty sędziów niewykluczone. Ale po Euro ("Rzeczpospolita"),
Sędziowie przypominają Tuskowi Grunwald - wysyłają dwie nagie piłki ("Wprost"),
Sędziowie wkurzeni na Tuska - wyzywają go na pojedynek ("Gazeta Wyborcza"),

A oto treść listu do Prezesa Rady Ministrów, opublikowanego również na stronie "Obserwatora Konstytucyjnego".

Czytaj więcej...

Współczesne wyzwania dla sądów - konferencja "Iustitii" i białostockiej WSAP w Serwach

 

W dniach 30 maja - 1 czerwca 2012 r. w  Hotelu "Albatros" w Serwach odbyła  się  konferencja  szkoleniowa "Współczesne wyzwania dla sądów" zorganizowana przez  Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" Oddział w Suwałkach we współpracy z  Wyższą  Szkołą Administracji  Publicznej im. Stanisława Staszica w  Białymstoku i Sądami okręgu suwalskiego. Wzięło w niej udział 57 sędziów z  miejscowego oddziału  stowarzyszenia.

Czytaj więcej...

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sądu Okręgowego w Kaliszu z 1 czerwca 2012 r.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu kaliskiego popiera inicjatywę Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w przedmiocie zorganizowania Okrągłego Stołu dla Sądownictwa. Zmiany, jakie nastąpiły w Polsce w ostatnim dwudziestoleciu, wymagają przemyślenia i kompleksowego uregulowania spraw związanych z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości i statusem głównych jego uczestników. W ostatnich 11 latach konstytucja sądownictwa, czyli ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych była nowelizowana ponad 50 razy. Zaistniała już taka sytuacja, aby uregulować przedstawione w apelu zagadnienia całościowo.

Organizacje prawnicze zwracają się do do RPO w sprawie naruszania zasad legislacji

Wniosek organizacji prawniczych do Rzecznika Praw Obywatelskich


Cztery organizacje związane z wymiarem sprawiedliwości:

      - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Sędziów, które było inicjatorem pomysłu,
     - Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia",
     - Stowarzyszenie Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce,
      - Międzyregionalna Sekcja NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa

wystosowały wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie naruszania zasad konsultacji społecznych przy procesach legislacyjnych prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
Naruszenia zasad konsultacji zostały w ostatnim okresie stwierdzone wielokrotnie, w szczególności przy dotyczących naz zmianach ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych i uchwalaniu ustawy obniżającej realne wynagrodzenia sędziów.
Oto treść wniosku.

Czytaj więcej...

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w sprawie rządowych spotów telewizyjnych dotyczących reformy emerytalnej

Zarząd Stowarzyszania Sędziów Polskich "Iustitia" zwraca się do Prezesa Rady Ministrów i Ministra Sprawiedliwości o niezwłoczne zaprzestanie sugerowania społeczeństwu, jakoby sędziowie byli grupą zawodową, której przedstawiciele przechodzą w stan spoczynku przedwcześnie i w pełni sił.

Czytaj więcej...

Publikacje prasowe

Trybunał Sprawiedliwości jest kompetentny do oceny gwarancji niezawisłości sądów krajowych

Trybunał Sprawiedliwości uznał, że ma wyraźną kompetencję traktatową do oceny działania wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich UE (Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (TS albo Trybunał) z 27 lutego 2017 r. w sprawie C-64/16 Associação Sindical dos Juízes Portugueses).

 

Na sędziego rejonowego przypada średnio 995,8 sprawy

Dane nie obejmują spraw wieczystoksięgowych, rejestrowych i e-sądu.

 

 

"Biała księga" Morawieckiego. Gdzie rząd mówi prawdę, a gdzie nie?

Premier Morawiecki przedstawił w Brukseli "białą księgę" w sprawie Trybunału Konstytucyjnego i reformy sądów. Punkt po punkcie dziennikarze sprawdzają, gdzie rząd napisał prawdę, a gdzie się od niej oddala.

 

 

Radio i telewizja

Sejm wybrał nowych sędziów do KRS. "Bojkot się nie udał"

Szkoda, że w tych trudnych czasach, kiedy niezależność sądów jest zagrożona, znalazła się grupa sędziów, która stwierdziła, że nic nie szkodzi i chce zajmować stanowisko w nowej, upolitycznionej Krajowej Radzie Sądownictwa – ocenił prezes Stowarzyszenia Sędziów "Iustitia"

Puls Trójki, 6 marca 2018r.