Wniosek Prezesa SSP "Iustitia" o sprostowanie nieprawdziwej wiadomości podanej w "Wiadomościach" TVP 1 w dniu 16 listopada 2010 r. o godz. 19.30


                                                          Pani Redaktor

                                                        Małgorzata Wyszyńska

                                                        Kierownik Zespołu

                                                        „Wiadomości" TVP 1

                                                       

         Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" stwierdza, że w dniu 16 listopada 2010 r. w programie TVP 1 „Wiadomości" wyemitowanym o godzinie 19.30 podano nieprawdziwe informacje dotyczące zarobków sędziów. 

 

Czytaj więcej...

Komunikat rzecznika prasowego SSP "Iustitia" w sprawie materiału wyemitowanego w "Wiadomościach" TVP 1 w dniu 16 listopada 2010 r. o godz. 19.30

W związku z nieścisłą informacją podaną w Wiadomościach TVP, iż sędzia sądu rejonowego zarabia 9 000 zł miesięcznie informuję, że wynagrodzenie rozpoczynającego służbę sędziego sądu rejonowego jest znacznie niższe. Zgodnie z ustawą - prawo o ustroju sądów powszechnych wynagrodzenie sędziego sądu rejonowego rozpoczynającego służbę wynosi 2,05 średniego wynagrodzenia z IIkwartału roku poprzedniego. W bieżącym roku jest to miesięcznie 6 317 zł brutto (5 167 zł netto). Dopiero 20 latach nienagannej służby wynagrodzenie może wzrosnąć maksymalnie do 2,5 średniego wynagrodzenia (7 703 zł brutto) i być powiększone o 20% dodatku stażowego. Warunkiem tego jest jednak nienaganna służba, gdyż awans do wyższych stawek wynagrodzenia od niej zależy. Podane w tabeli widzom stawki wynagrodzeń sędziów były zatem zmanipulowane i kwota podana w Wiadomościach TVP może dotyczyć tylko sędziów najstarszych stażem i o nienagannym przebiegu służby, jednak w sądach rejonowych w większości orzekają sędziowie z krótszym stażem.

Czytaj więcej...

Sesja „Samorządność sędziowska i pozycja władzy sądowniczej w Polsce” w internecie

W ramach obchodów XX lecia Iustitii w sobotę 13 listopada 2010 r. w g. 11:15-16:00 odbyła się sesja „Samorządność sędziowska i pozycja władzy sądowniczej w Polsce". 

Całe wydarzenie jest dostępne w internecie. Serdecznie zapraszamy:

www.iustitia.pl/transmisja/;

Czytaj więcej...

Uchwała Zebrania Członków Oddziału w Łodzi Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" z dnia 20 września 2010 r.

     Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" Oddział w Łodzi, podziela niepokój środowiska sędziowskiego związany z brakiem działań Rządu RP zmierzających do uregulowania kwestii ustroju i funkcjonowania sądownictwa, zgodnie z postulatami sędziów, w tym z postulatami sędziów zrzeszonych w naszym Stowarzyszeniu.

Czytaj więcej...

Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 20 października 2010 r. w sprawie Okrągłego Stołu Sądownictwa

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu popiera inicjatywę zwołania „Okrągłego Stołu” mającego na celu podjęcie dyskusji dotyczącej problematyki związanej z projektowanymi zmianami ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. 

Czytaj więcej...

Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 20 października 2010 r. w sprawie egzaminowanych aplikantów sądowych

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu popiera stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 14 października 2010 r. w sprawie projektowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości wydłużenia okresów pracy na stanowisku referendarza sądowego i asystenta sędziego umożliwiających ubieganie się o stanowisko sędziego sądu rejonowego. 

Czytaj więcej...

Publikacje prasowe

Pora na asesora, czyli wszystko dobre, co się dobrze kończy

Wbrew twierdzeniom ministra Ziobry zmiana decyzji KRS nie może być uznana za kompromitację. Nie jest bowiem kompromitacją wycofanie się z błędnej decyzji. Bywa nią trwanie w błędzie - Mariusz Królikowski.

 

 

Dodatkowa praca zarobkowa sędziego

- Sędzia tylko pisze lub wykłada - Olimpia Barańska-Małuszek.

 

 

Sędzia może protestować, gdy praworządność zagrożona

- stwierdził Duro Sessa - prezes CCJE - powołując się na opinię nr 7 Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich przy Radzie Europy (CCJE).

 

 

Radio i telewizja

Rozmowa Dnia - Krystian Markiewicz, Michał Wawrykiewicz

Gośćmi Jacka Żakowskiego byli adwokat Michał Wawrykiewicz i prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia Krystian Markiewicz

Program wyemitowano 23 listopada 2017 roku w Superstacja