VI Ogólnopolska Konferencja Państwo a gospodarka

 

 

 

22 listopada 2017r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbędzie się VI już edycja Ogólnopolskiej Konferencji „Państwo a gospodarka”. Tegorocznemu wydarzeniu będzie towarzyszyło hasło „Interes publiczny w prawie gospodarczym”. Organizatorami są Koło Naukowe Publicznego Prawa Gospodarczego UMK w Toruniu oraz Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego WPiA UMK w Toruniu.

 

Czytaj więcej...

Zjazd Stowarzyszenia Europejskich Sędziów i Prokuratorów na Rzecz Wolności i Demokracji MEDEL - Kraków 8-9 grudnia 2017 r.

W Krakowie w dniach 8-9 grudnia 2017 roku odbędzie się Zjazd Stowarzyszenia Europejskich Sędziów i Prokuratorów na Rzecz Wolności i Demokracji MEDEL, któremu towarzyszyć będzie konferencja naukowa organizowana przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, Katedrę Postępowania Karnego i Zakład Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Katedrę Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Śląskiego. 

Konferencja poświęcona będzie tematowi:

"Zarządzanie sądami a dostęp do wymiaru sprawiedliwości".

Wydarzenie to zostało objęte honorowym patronatem Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzaty Gersdorf, Krajowej Rady Sądownictwa oraz Prezydenta Krakowa.

Konferencja pod Patronatem  Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciecha Nowaka.

Rejestracja uczestników jest możliwa za pośrednictwem formularza internetowego: link.

Poniżej program wydarzenia:

Czytaj więcej...

Lista prezesów, wiceprezesów oraz dyrektorów sądów powszechnych powołanych i odwołanych w okresie od 1 listopada 2015 r. do 23 października 2017 r.

3 listopada 2017r. Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia uzyskało w drodze informacji publicznej szczegółowe dane dotyczące odwołanych i powołanych prezesów, wiceprezesów oraz dyrektorów sądów powszechnych w okresie od 1 listopada 2015 r. do 23 października 2017r.. Poniżej przedstawiamy ruchy kadrowe, jakie miały miejsce w tym czasie (na końcu artykułu znajdują się wyjaśnienia pomocne do interpretacji tabeli). INFORMACJE TE NIE SĄ PEŁNE. WKRÓTCE ZAMIEŚCIMY KOMPLETNĄ LISTĘ ZMIAN.

1. Odwołani  prezesi  sądów

Nazwa sądu

funkcja

Imię i nazwisko

Data odwołania

Przyczyna odwołania

SA Kraków

PSA

Krzysztof Sobierajski

19.12.2016 r.

art.27 u.s.p. rezygnacja

SR Lubaczów

PSR

Artur Broś

28.09.2017 r.

art.17 ust.1 ustawy z 12.07.2017 r.

SR Przeworsk

PSR

Krzysztof Gaca

29.09.2017 r.

art.17 ust.1 ustawy z 12.07.2017 r.

SR Warszawa Praga-Południe

PSR

Iwona Podsiadła

18.09.2017 r.

art.17 ust.1 ustawy z 12.07.2017 r. w związku z rezygnacją

 

 2. Osoby powołane w miejsce w/w prezesów sądów

Nazwa sądu

funkcja

Imię i nazwisko

Data powołania

Przyczyna powołania

SA Kraków

PSA

Rafał Dzyr

01.07.2017 r.

art.23 § 1 u.s.p.

SR Lubaczów

PSR

Ewa Hełmecka

29.09.2017 r.

art.25 § 1 u.s.p.

SR Przeworsk

PSR

Mariusz Fołta

30.09.2017 r.

art.25 § 1 u.s.p.

SR Warszawa Praga-Południe

PSR

Michał Bukiewicz

19.09.2017 r.

art.25 § 1 u.s.p.

Po naciśnięciu poniżej "czytaj więcej" - widoczna będzie lista kilkudziesięciu odwołanych i powołanych na ich miejsce wiceprezesów oraz dyrektorów sądów.

Czytaj więcej...

Ankieta do badań dotyczących profesjonalizmu zawodowych pełnomocników po wejściu w życie zmian w dostępie do zawodu adwokata i radcy prawnego

Stowarzyszenie ,,Iustitia" uczestniczy  w  badaniach przeprowadzanych na zlecenie Komisji Europejskiej dotyczących profesjonalizmu zawodowych pełnomocników po wejściu w życie zmian w dostępie do zawodu adwokata i radcy prawnego, które zainicjowane zostały w 2005 roku. Sędziowie zostali poproszeni o wypełnienie ankiety, która jest anonimowa, zaś jej wypełnienie nie zajmie więcej niż 10 minut. 

Na stronę gdzie znajdują się szczegółowe informacje o badaniu oraz ankieta przeniesie Państwa kliknięcie w link:

https://www.surveymonkey.com/r/3FZ727T

Uprzejmie prosimy o udział w ankiecie do dnia  8 listopada 2017r.

Zarząd SSP ,,Iustitia"

"Okrągły stół" w sprawie asesorów sądowych

Krajowa Rada Sądownictwa poinformowała, że 8 listopada 2017 r. o godz. 8:00 odbędzie się spotkanie Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa SSN Dariusza Zawistowskiego z przedstawicielami asesorów oraz przedstawicielem Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA. Na spotkanie to zostanie także zaproszony Minister Sprawiedliwości oraz przedstawiciel Prezydenta RP w Radzie Wiesław Johann. Przedmiotem spotkania będzie aktualna sytuacja związana z podjętymi 30 października 2017 r. uchwałami Rady o wyrażeniu sprzeciwu wobec powierzenia asesorom, z listy przesłanej przez Ministra Sprawiedliwości, obowiązków sędziego.

 

Kilka dni temu Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia apelowało o zorganizowanie takiego spotkania (link).

 źródło: krs.pl

Oświadczenie SSP Iustitia w sprawie asesorów sądowych

   Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" wyraża zaniepokojenie losem 265 asesorów sądowych, którzy wskutek sprzeciwu Krajowej Rady Sądownictwa zostali, chociażby czasowo, pozbawieni możliwości wykonywania zawodu, do którego przez wiele lat się kształcili. To jednak nie decyzja Krajowej Rady Sądownictwa doprowadziła do krytycznej sytuacji w wymiarze sprawiedliwości, lecz wstrzymywanie przez Ministerstwo Sprawiedliwości od około dwóch lat konkursów na kilkaset stanowisk sędziowskich.

   Decyzja Krajowej Rady Sądownictwa co do sprzeciwu wobec zajmowania przez konkretną osobę stanowiska asesora powinna być gruntownie przemyślana i tak też uzasadniona. Najwyższe organy odpowiedzialne za funkcjonowanie sądów: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Krajowa Rada Sądownictwa oraz Minister Sprawiedliwości mają konstytucyjny obowiązek współpracy. Forum, na którym powinna się ona odbywać jest Krajowa Rada Sądownictwa, członkami której są między innymi Minister Sprawiedliwości i przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Organy te powinny mieć na uwadze, że ich działania lub zaniechania wpływają na karierę zawodową asesorów, a przede wszystkim na prawo każdego obywatela do sprawnego i rzetelnego procesu.

   Przepisy regulujące status aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury były wielokrotnie nowelizowane, a niejasna treść kolejnych zmian jest jedną z przyczyn obecnej sytuacji. Za ten stan odpowiada władza polityczna.

   Zwracamy się do Pana Ministra Sprawiedliwości i Krajowej Rady Sądownictwa o rozpoczęcie - przy udziale przedstawiciela Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i innych zainteresowanych - rozmów zmierzających do znalezienia rozwiązania, które zagwarantuje obywatelom pełnienie urzędu przez osoby przygotowane do tego należycie pod każdym względem, posiadające gwarancje niezawisłości i właściwości niezbędne do wykonywania służby asesora. Jeżeli jedyną przyczyną sprzeciwu był brak zaświadczeń, którymi asesorzy dysponowali, a jedynie ich nie złożyli wobec zapewnień swych przełożonych, że nie jest to konieczne, należy rozważyć możliwość ponownego rozpatrzenia sprawy na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

Publikacje prasowe

Prezesi sądów na Śląsku odwołani faksem

Masowa wymiana prezesów sądów w apelacji katowickiej. Minister Sprawiedliwości odwołał prezesa i wiceprezesów Sądu Apelacyjnego w Katowicach oraz prezesów jedenastu sądów niższego szczebla - dziesięciu na Śląsku i jednego w Warszawie.

 

Oto najlepiej zarabiający urzędnik? Dostaje więcej niż prezydent czy premier

Łukasz Piebiak, czyli wiceminister sprawiedliwości, może liczyć na pensję w wysokości ponad 25 tys. zł miesięcznie. Wynagrodzenie pana wiceministra jest zbliżone do wynagrodzenia pierwszej prezes Sądu Najwyższego, niemal trzykrotnie wyższe od sędziego sądu rejonowego i ponaddwuipółkrotnie wyższe od sędziego sądu okręgowego – przyznał Krystian Markiewicz.

 

Pracownicy sądownictwa protestowali przed Sejmem

Bez wątpienia pracownicy sądów nie są odpowiednio wynagradzani i ich sytuacja finansowa jest bardzo zła - podkreślił Bartłomiej Przymusiński

 

 

Radio i telewizja

Onet Rano.: Krystian Markiewicz

Onet Rano. – program nadawany na żywo, dostarczający widzom poranną porcję wiedzy, z którą warto zacząć dzień.

Program w zastępstwie Jarosława Kuźniara poprowadził Robert Feluś. Jego gościem był Krystian Markiewicz.

Program wyemitowano 11 października 2017 roku.