Uchwała Nr 3 XIV Sprawozdawczego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" z dnia 15 listopada 2009 r. w sprawie awansów poziomych

     Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" zwraca się do Ministra Sprawiedliwości o uznanie i szanowanie decyzji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydanych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, nadających sędziom awanse poziome, a także o zaprzestanie podejmowania działań zmierzających do deprecjonowania powyższych decyzji i uznania ich za niebyłe.

 

Czytaj więcej...

Sprostowanie Rzecznika Prasowego "Iustitii"

Czytaj więcej...

Komunikat prasowy

     W dniach 13-15 listopada 2009 r. odbyło się sprawozdawcze Zwyczajne Zebranie Delegatów SSP Iustitia. W drugim dniu obrad gośćmi byli Przewodniczący KRS sędzia Stanisław Dąbrowski oraz Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski i jego współpracownicy. Dyskusja dotyczyła zmian w Prawie o ustroju powszechnych oraz statusu sędziego. Minister pozytywnie ocenił efekty prac Stowarzyszenia przedstawione na konferencji „Sąd dla obywatela", a zebrani zaapelowali do Ministra o uwzględnienie opinii Stowarzyszenia w pracach nad zmianą Prawa o ustroju sądów powszechnych oraz o podjęcie dyskusji nad statusem sędziego. Minister zapewnił zebranych, że zostanie utworzony zespół roboczy, w ramach którego będą prowadzone konsultacje ze Stowarzyszeniem.

Czytaj więcej...

Komunikat prasowy z 31 października 2009 r. w sprawie u.s.p.

     

Czytaj więcej...

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" z dnia 25 października 2009 r.

     Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" wyraża sprzeciw wobec iluzorycznej formy konsultacji ze środowiskiem sędziowskim dotyczącej projektu zmian do ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Czytaj więcej...

Publikacje prasowe

Oto najlepiej zarabiający urzędnik? Dostaje więcej niż prezydent czy premier

Łukasz Piebiak, czyli wiceminister sprawiedliwości, może liczyć na pensję w wysokości ponad 25 tys. zł miesięcznie. Wynagrodzenie pana wiceministra jest zbliżone do wynagrodzenia pierwszej prezes Sądu Najwyższego, niemal trzykrotnie wyższe od sędziego sądu rejonowego i ponaddwuipółkrotnie wyższe od sędziego sądu okręgowego – przyznał Krystian Markiewicz.

 

Pracownicy sądownictwa protestowali przed Sejmem

Bez wątpienia pracownicy sądów nie są odpowiednio wynagradzani i ich sytuacja finansowa jest bardzo zła - podkreślił Bartłomiej Przymusiński

 

 

Widzimy obsadzenie urzędu. Nie mówi się, ilu sędziów odmówiło

- rozmowa z prof. Krystianem Markiewiczem.

 

Radio i telewizja

Onet Rano.: Krystian Markiewicz

Onet Rano. – program nadawany na żywo, dostarczający widzom poranną porcję wiedzy, z którą warto zacząć dzień.

Program w zastępstwie Jarosława Kuźniara poprowadził Robert Feluś. Jego gościem był Krystian Markiewicz.

Program wyemitowano 11 października 2017 roku.