W obronie likwidowanych sądów - PSL, samorządy, "Iustitia" i "Solidarność"

W dniu 4 lipca 2012 r. w Sejmie odbyło się specjalne posiedzenie Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, poświęcone obronie sądów zagrożonych likwidacją ze strony Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina.

Spotkanie odbyło się w Sali Kolumnowej Sejmu, największej poza salą obrad plenarnych: zainteresowanie było bowiem ogromne, a goście - przedstawiciele samorządów - zjechali się z całej Polski. Posiedzeniem kierował Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PSL Jan Bury, a obok niego za stołem prezydialnym zasiedli wicepremier Waldemar Pawlak, wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Grzeszczak, przewodniczący sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Piotr Zgorzelski, senator Andżelika Możdżanowska i marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. 

Czytaj więcej...

Spotkanie MEDEL w Belgradzie - czy skończy się atak władz na serbskie sądownictwo?

W dniach 29 – 30 czerwca 2012 r. w Belgradzie odbyło się kolejne spotkanie rady administracyjnej MEDEL. Iustitia była reprezentowana przez członka Zarządu Annę Adamską-Gallant.

Pierwszego dnia odbyła się konferencja poświęcona problemowi korupcji. W jej ramach przeprowadzone zostały dwa panele dyskusyjne, z których jeden dotyczył roli niezależnego sądownictwa w walce z tym niezwykle negatywnym zjawiskiem, zaś drugi metodom zapobiegania korupcji. Uczestnicy dyskusji byli zgodni co do tego, że jedynie silne i niezależne od jakichkolwiek wpływów sądownictwo oraz prokuratura mogą skutecznie przeciwdziałać korupcji.

Czytaj więcej...

Wniosek poselski do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie znoszenia sądów przez Ministra Sprawiedliwości

    

W związku z planami Ministra Sprawiedliwości, który od kilku miesięcy konsekwentnie podejmuje działania zmierzające do zniesienia możliwie największej liczby sądów rejonowych, grupa posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego złożyła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją RP przepisu pozwalającego Ministrowi na dowolne tworzenie i znoszenie sądów.

Oto treść poselskiej skargi do Trybunału, datowanej na 18 czerwca 2012 r.

Czytaj więcej...

Uchwała Zarządu "Iustitii" w sprawie kontroli zarządczej

(budynek Ministerstwa Sprawiedliwości)     Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” stwierdza, że sposób wprowadzenia w życie zasad kontroli zarządczej w sądach budzi podejrzenia co do tego, że nie jest adekwatny dla tego rodzaju jednostek oraz stanowi zagrożenie dla niezawisłości sędziów i niezależności sądów. 


     Art. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) stanowi, iż „Nadzór administracyjny nad działalnością sądów, o której mowa w art. 8 pkt 1, sprawuje Minister Sprawiedliwości, na zasadach określonych w dziale I rozdziale 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).” Tym samym kontrola zarządcza, o której mowa w ww. przepisie ogranicza się do kompetencji wynikających z art. 68 i kolejnych ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1940 ze zm.), a zatem w zakresie wymiaru sprawiedliwości może dotyczyć jedynie czynności o charakterze stricte administracyjnym.

Czytaj więcej...

Uchwała Zarządu "Iustitii" w sprawie asystentów sędziów

 

     Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie czynności asystentów sędziów podziela negatywną opinię odnośnie tej regulacji wyrażoną przez Krajową Radę Sądownictwa w uchwale z dnia 18 kwietnia 2012 r. Nie powtarzając argumentacji tamże zaprezentowanej, którą Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” w pełnej rozciągłości podziela, zwracamy uwagę na niezrozumiałe odejście przez twórców projektu od sprawdzonego nie tylko w Polsce systemu współpracy pomiędzy sędzią, a asystentem. Brak bliższego uzasadnienia tej zmiany rodzi obawy, że jej podstawową, o ile nie jedyną, przyczyną są sygnalizowane m.in. przez nas trudności związane z naborem na stanowiska asystentów sędziów.

Czytaj więcej...

Witamy na nowej stronie internetowej!

Oto nasza nowa strona internetowa.

Po trwającej dość długo - i, jak to zawsze ma miejsce przy wszelkich czynnościach informatycznych, przeciągającej się ponad plan - operacji zmiany strony, uruchamiamy nową stronę internetową "Iustitii".

Mamy nadzieję, że będzie ona w porównaniu z poprzednią bardziej przejrzysta i łatwiejsza w użytkowaniu, a tym samym lepiej będzie służyć Iustitianom i gościom zainteresowanym sytuacją w polskim sądownictwie i naszym Stowarzyszeniu.

Czytaj więcej...

Publikacje prasowe

Trybunał Sprawiedliwości jest kompetentny do oceny gwarancji niezawisłości sądów krajowych

Trybunał Sprawiedliwości uznał, że ma wyraźną kompetencję traktatową do oceny działania wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich UE (Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (TS albo Trybunał) z 27 lutego 2017 r. w sprawie C-64/16 Associação Sindical dos Juízes Portugueses).

 

Na sędziego rejonowego przypada średnio 995,8 sprawy

Dane nie obejmują spraw wieczystoksięgowych, rejestrowych i e-sądu.

 

 

"Biała księga" Morawieckiego. Gdzie rząd mówi prawdę, a gdzie nie?

Premier Morawiecki przedstawił w Brukseli "białą księgę" w sprawie Trybunału Konstytucyjnego i reformy sądów. Punkt po punkcie dziennikarze sprawdzają, gdzie rząd napisał prawdę, a gdzie się od niej oddala.

 

 

Radio i telewizja

Sejm wybrał nowych sędziów do KRS. "Bojkot się nie udał"

Szkoda, że w tych trudnych czasach, kiedy niezależność sądów jest zagrożona, znalazła się grupa sędziów, która stwierdziła, że nic nie szkodzi i chce zajmować stanowisko w nowej, upolitycznionej Krajowej Radzie Sądownictwa – ocenił prezes Stowarzyszenia Sędziów "Iustitia"

Puls Trójki, 6 marca 2018r.