Wzór pytania prawnego do TK ws. waloryzacji wynagrodzeń

W związku z toczącymi się przed sądami pracy postępowaniami dotyczącymi sprzecznej z Konstytucją ustawy okołobudżetowej (Dz.U. z 2011 r. nr 291, poz. 1707), zamieszczamy propozycję pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego ws. zgodności z Konstytucją tej ustawy i zachęcamy sędziów występujących z tymi pozwami do składania wniosków o przedstawienie przez sąd pytania prawnego do TK (o ile sąd orzekający nie uznaje, że może sam rozstrzygnąć zasadność powództwa).

Czytaj więcej...

Krajowa Rada Sądownictwa odpowiada "Iustitii" w sprawie wykładni nowego u.s.p.

Krajowa Rada Sądownictwa w dniu 20 lipca 2012 r. zajęła stanowisko co do treści niejasnych przepisów Ustawy - prawo o ustroju sądów powszechnych, które spowodowały liczne komplikacje w funkcjonowaniu organów samorządu sędziowskiego.

Powstały wątpliwości co do sposobu wybierania członków kolegiów, zasad funkcjonowania kolegiów wybranych poprzednio, wymaganych większości głosów, tajności głosowania itp. Tych wszystkich problemów dbający wielce o ustrój sądów powszechnych autorzy nowelizacji z sierpnia 2011 r. nie chcieli dostrzec, a gdy "Iustitia" zwracała na nie uwagę podczas prac - jej głos był ignorowany, a wskazywane błędy lekceważone (podobnie jak cała samorządność sędziowska).

Tymczasem błędy w ustawie szybko wywołały skutki w postaci zamieszania podczas zgromadzeń sądów, a nawet konieczności powtarzania pewnych czynności.

Oto stanowisko Rady przekazane nam przez jej Przewodniczącego, SSN Antoniego Górskiego.

Czytaj więcej...

E-book dla czytelników Kwartalnika

W dniach 9–11.12.2011 r. w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja „Wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej i w krajach Partnerstwa Wschodniego”. W jej wyniku powstało opracowanie pt. " Wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej i w krajach Partnerstwa Wschodniego", które zostało wydane w formie książkowej, a także jako e-book.

Czytaj więcej...

Przełomowe orzeczenie TK w Serbii ?

Sprawa Serbii nie schodzi ostatnimi czasy z naszego pola widzenia. Pamiętamy wszyscy o problemie z brakiem ponownej nominacji dla sędziów i prokuratorów, ale jak się okazuje, są i dobre informacje.

W dniu 11 lipca 2012 r. Trybunał Konstytucyjny Serbii unieważnił ponad 120 decyzji Krajowej Rady Sądownictwa, mocą których 126 sędziów nie zostało ponownie nominowanych na swoje stanowiska.   

Czytaj więcej...

Wysłuchanie publiczne kandydata na sędziego TK

Pomimo tego, że wynik „wyborów” sędziego Trybunału Konstytucyjnego był przesądzony (jeden kandydat na jedno miejsce), podjęta została próba zagwarantowania udziału społeczeństwa obywatelskiego w debacie publicznej na temat kandydata na stanowisko sędziowskie jednej z najważniejszych instytucji w Polsce. Jej przejawem było spotkanie            z udziałem prof. Leona Kieresa, które odbyło się w dniu 10 lipca 2012 r. w siedzibie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Przyjęta formuła zadawania pytań miała umożliwić zapoznanie się z opiniami i poglądami kandydata na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Czytaj więcej...

Prawo o ustroju sądów powszechnych - wkrótce ponowna decyzja KRS

Jak wiadomo, Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie w sprawie wniosku Krajowej Rady Sądownictwa o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów Prawa o ustroju sądów powszechnych. Uwzględniając wnioski Prokuratora Generalnego i Marszałka Sejmu, Trybunał zarzucił KRS niewłaściwy tryb postępowania - niepodjęcie przed napisaniem wniosku (lub najpóźniej w chwili jego napisania) uchwały, która by dokładnie wskazywała przedmiot i postawę wniosku oraz wskazanie naruszonych przepisów Konstytucji. Z tego powodu umorzył postępowanie. "Iustitia" otrzymała już zwróconą przez Trybunał opinię, z którą wystąpiła do Trybunału celem wzięcia udziału w postępowaniu jako amicus curiae.

Czytaj więcej...

Publikacje prasowe

Trybunał Sprawiedliwości jest kompetentny do oceny gwarancji niezawisłości sądów krajowych

Trybunał Sprawiedliwości uznał, że ma wyraźną kompetencję traktatową do oceny działania wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich UE (Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (TS albo Trybunał) z 27 lutego 2017 r. w sprawie C-64/16 Associação Sindical dos Juízes Portugueses).

 

Na sędziego rejonowego przypada średnio 995,8 sprawy

Dane nie obejmują spraw wieczystoksięgowych, rejestrowych i e-sądu.

 

 

"Biała księga" Morawieckiego. Gdzie rząd mówi prawdę, a gdzie nie?

Premier Morawiecki przedstawił w Brukseli "białą księgę" w sprawie Trybunału Konstytucyjnego i reformy sądów. Punkt po punkcie dziennikarze sprawdzają, gdzie rząd napisał prawdę, a gdzie się od niej oddala.

 

 

Radio i telewizja

Sejm wybrał nowych sędziów do KRS. "Bojkot się nie udał"

Szkoda, że w tych trudnych czasach, kiedy niezależność sądów jest zagrożona, znalazła się grupa sędziów, która stwierdziła, że nic nie szkodzi i chce zajmować stanowisko w nowej, upolitycznionej Krajowej Radzie Sądownictwa – ocenił prezes Stowarzyszenia Sędziów "Iustitia"

Puls Trójki, 6 marca 2018r.