Uchwała Oddziału "Iustitii" w Toruniu z dnia 7 stycznia 2010 r.

W związku ze zbliżającym się Walnym Zebraniem Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA", które będzie miało charakter wyborczy, Oddział w Toruniu, zrzeszający sędziów z okręgów sądów okręgowych w Toruniu i Włocławku wyraża nadzieję, że odbędzie się ono w duchu dbałości o jedność środowiska sędziowskiego, reprezentowanego przez nasze Stowarzyszenie. Tylko jedność i konsolidacja środowiska pozwoli nam skutecznie występować w obronie praw sędziów i odpowiedniego poszanowania dla władzy sądowniczej, którą sprawują Sądy.

           

Czytaj więcej...

Uchwała Zebrania Członków Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w Lublinie z dnia 7 stycznia 2010 r.

     Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" Oddział w Lublinie z niepokojem stwierdza, iż nadal podejmowane są działania zmierzające do deprecjacji sądów i sędziów. Ministerstwo Sprawiedliwości, wkrótce pozbawione możliwości wpływu na prokuraturę, prowadzi prace zmierzające do zwiększenia swojego nadzoru nad sądami i sędziami, z naruszeniem konstytucyjnych zasad ich niezależności i niezawisłości. Przejawem tego jest nowelizacja ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, forsowana wbrew negatywnym opiniom nie tylko sędziów, ale również teoretyków prawa i Rady Legislacyjnej.

Czytaj więcej...

Uchwała Zebrania Członków Oddziału Opolskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" z dnia 28 listopada 2009 r.

     Członkowie Oddziału Opolskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA" z żalem, ale i ze zrozumieniem, przyjęli decyzję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Pani Ireny Kamińskiej oraz członków Zarządu Pani Katarzyny Gonery, Pani Doroty Marszałkowskiej i Pani Anny Korwin-Piotrowskiej o rezygnacji z udziału w dalszej pracy Zarządu Stowarzyszenia. Decyzji niewątpliwie trudnej, jednakże naszym zdaniem koniecznej, dla uzmysłowienia sporej części członków Stowarzyszenia, że sędziowie mają prawo i wręcz obowiązek posiadać i wyrażać własne zdanie o metodach i sposobach dochodzenia do celów, które niewątpliwie są wspólne całemu środowisku sędziowskiemu. Decyzji, którą należy odczytać jako brak zgody na krytykowanie wielu szeregowych członków Stowarzyszenia i niektórych członków Zarządu, w tym Pani Prezes Ireny Kamińskiej „za wszelką cenę" i przypisywanie im ewidentnie złych intencji zmierzających do działania na szkodę wymiaru sprawiedliwości. Decyzji odważnej i wbrew głosom wyrażanym na XIV Sprawozdawczym Zebraniu Delegatów Oddziałów w Zegrzu, mającej na celu przede wszystkim dobro Stowarzyszenia, gdy uwzględni się choćby osobisty wkład ustępujących członków Zarządu w pracach nad projektem ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Czytaj więcej...

Uchwała Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w Rzeszowie z dnia 18 listopada 2009 roku

     W trakcie XIV Sprawozdawczego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia", które odbyło się w dniach 13-15 listopada 2009 roku w Zegrzu, zrezygnowała z Funkcji Prezesa Zarządu Pani Sędzia Irena Kamińska. Na Zebraniu tym zrezygnowały również z piastowania swoich funkcji w Zarządzie Pani Sędzia Anna Korwin-Piotrowska oraz Pani Sędzia Dorota Marszałkowska. Dwa dni wcześniej tj. w dniu 12 listopada 2009r. zrezygnowała z funkcji Członka Zarządu Pani Sędzia Katarzyna Gonera.

Czytaj więcej...

Uchwały wewnątrzorganizacyjne i kompetencyjne XIV Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" z dnia 15 listopada 2009 r.

     Uchwały podjęte zostały w związku z rezygnacją z funkcji Prezes Stowarzyszenia Ireny Kamińskiej, Wiceprezes Stowarzyszenia Katarzyny Gonery oraz Członków Zarządu Stowarzyszenia: Anny Korwin Piotrowskiej i Doroty Marszałkowskiej, a także w związku z otrzymaniem absolutorium przez Wiceprezesa ds. Organizacyjnych Stowarzyszenia Macieja Strączyńskiego, Wiceprezes ds. Finansowych Stowarzyszenia Jolantę Korwin-Piotrowską oraz Członków Zarządu Stowarzyszenia: Łukasza Piebiaka, Jacka Przyguckiego, Bartłomieja Przymusińskiego i Rafała Puchalskiego. 

  

Czytaj więcej...

Publikacje prasowe

Oto najlepiej zarabiający urzędnik? Dostaje więcej niż prezydent czy premier

Łukasz Piebiak, czyli wiceminister sprawiedliwości, może liczyć na pensję w wysokości ponad 25 tys. zł miesięcznie. Wynagrodzenie pana wiceministra jest zbliżone do wynagrodzenia pierwszej prezes Sądu Najwyższego, niemal trzykrotnie wyższe od sędziego sądu rejonowego i ponaddwuipółkrotnie wyższe od sędziego sądu okręgowego – przyznał Krystian Markiewicz.

 

Pracownicy sądownictwa protestowali przed Sejmem

Bez wątpienia pracownicy sądów nie są odpowiednio wynagradzani i ich sytuacja finansowa jest bardzo zła - podkreślił Bartłomiej Przymusiński

 

 

Widzimy obsadzenie urzędu. Nie mówi się, ilu sędziów odmówiło

- rozmowa z prof. Krystianem Markiewiczem.

 

Radio i telewizja

Onet Rano.: Krystian Markiewicz

Onet Rano. – program nadawany na żywo, dostarczający widzom poranną porcję wiedzy, z którą warto zacząć dzień.

Program w zastępstwie Jarosława Kuźniara poprowadził Robert Feluś. Jego gościem był Krystian Markiewicz.

Program wyemitowano 11 października 2017 roku.