Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie zmian ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

     Sędziowie okręgu słupskiego zebrani na Zgromadzeniu Ogólnym w dniu 26 listopada 2010 roku z najwyższym niepokojem przyjmują wiadomość o przyjęciu przez Radę Ministrów rządowego projektu zmiany ustawy o ustroju sądów powszechnych bez uwzględnienia w projekcie żadnych istotnych  zmian wnoszonych przez środowisko sędziowskie, KRS, SSP Iustitia i prezesów sądów.

Czytaj więcej...

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Okręgowego w Zamościu z 22 listopada 2010 r.

Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski

Pan Prezes Rady Ministrów Donald Tusk

Pan Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Antoni Górski

Pan Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Stanisław Dąbrowski

Pan Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski

 

     Zgromadzenie Ogólne Sądu Okręgowego w Zamościu wyraża pełną akceptację dla inicjatywy pilnego podjęcia działań mających na celu utworzenie tzw. „okrągłego stołu" w sprawie reformy ustrojowej wymiaru sprawiedliwości.

Czytaj więcej...

Uchwała Zebrania Przedstawicieli Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie Okrągłego Stołu Sądownictwa

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Pan Bronisław Komorowski

Prezes Rady Ministrów - Pan Donald Tusk

Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa - Pan Antoni Górski

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego - Pan Stanisław Dąbrowski

Minister Sprawiedliwości - Pan Krzysztof Kwiatkowski

Marszałek Sejmu – Pan Grzegorz Schetyna

 

     Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie popiera inicjatywę zwołania okrągłego stołu w sprawie reformy ustrojowej wymiaru sprawiedliwości.

     Poprawa kondycji wymiaru sprawiedliwości jest celem sędziów, jak i wszystkich środowisk prawniczych. Koniecznym jest zatem dla ostatecznego, całościowego i jednolitego uregulowania ustroju wymiaru sprawiedliwości poszanowanie głosu sędziów i środowisk prawniczych, wypracowanie w ramach okrągłego stołu wiążącego stanowiska w zakresie niezbędnych zmian ustrojowych.

 

Czytaj więcej...

Uchwała Zebrania Przedstawicieli Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia grudnia 2010 r. w sprawie egzaminowanych aplikantów sądowych

     Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie popiera stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 14 października 2010 r. w sprawie projektowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości wydłużenia okresów pracy na stanowisku referendarza sądowego i asystenta sędziego umożliwiających ubieganie się o stanowisko sędziego sądu rejonowego.

Czytaj więcej...

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie egzaminowanych aplikantów sądowych

     Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Olsztynie popiera stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 14 października 2010 r. w sprawie projektowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości wydłużenia okresów pracy na stanowisku referendarza sądowego i asystenta sędziego umożliwiających ubieganie się o stanowisko sędziego sądu rejonowego. 

Czytaj więcej...

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie projektu Ministerstwa Sprawiedliwości zmian ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Pan Bronisław Komorowski 

Prezes Rady Ministrów - Pan Donald Tusk 

Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa - Pan Antoni Górski 

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego - Pan Stanisław Dąbrowski 

Minister Sprawiedliwości - Pan Krzysztof Kwiatkowski 

 

      Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Olsztynie przychyla się do stanowisk zawartych w uchwałach podjętych między innymi przez Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgów Sądu Okręgowego w Poznaniu, Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim oraz Sądu Okręgowego w Toruniu i apeluje o pilne podjęcie inicjatywy utworzenia okrągłego stołu w sprawie reformy ustrojowej wymiaru sprawiedliwości. 

Czytaj więcej...

Publikacje prasowe

Pora na asesora, czyli wszystko dobre, co się dobrze kończy

Wbrew twierdzeniom ministra Ziobry zmiana decyzji KRS nie może być uznana za kompromitację. Nie jest bowiem kompromitacją wycofanie się z błędnej decyzji. Bywa nią trwanie w błędzie - Mariusz Królikowski.

 

 

Dodatkowa praca zarobkowa sędziego

- Sędzia tylko pisze lub wykłada - Olimpia Barańska-Małuszek.

 

 

Sędzia może protestować, gdy praworządność zagrożona

- stwierdził Duro Sessa - prezes CCJE - powołując się na opinię nr 7 Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich przy Radzie Europy (CCJE).

 

 

Radio i telewizja

Rozmowa Dnia - Krystian Markiewicz, Michał Wawrykiewicz

Gośćmi Jacka Żakowskiego byli adwokat Michał Wawrykiewicz i prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia Krystian Markiewicz

Program wyemitowano 23 listopada 2017 roku w Superstacja