Komunikat Prezesa SSP "Iustitia" o zgłoszeniu się Stowarzyszenia do udziału w wysłuchaniu publicznym w dniu 11 stycznia 2011 r.

W dniu 22 grudnia 2010 r. Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" zgłoszone zostało do udziału w wysłuchaniu publicznym przed Komisją Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3655).

Czytaj więcej...

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 20 grudnia 2010 r.

     Zgromadzenie Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Zielonej Górze wyraża zaniepokojenie sytuacją lekceważącego traktowania stanowiska środowiska sędziowskiego przez przedstawicieli władzy wykonawczej.

     Wydaje się, że Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiając projekt zmian w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych, pomimo wielu negatywnych opinii środowiska sędziowskiego oraz stanowiska Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" wyrażonych w uchwałach Zebrań Delegatów, wychodzi z założenia, że władza wykonawcza ma lepsze rozeznanie co do potrzeby i sposobu reformowania wymiaru sprawiedliwości. Zachodzi obawa, że tego rodzaju reformy, bez poparcia środowiska sędziowskiego nie tylko, że nie spowodują powstania sprawnych sądów, ale wprowadzą chaos a nawet zapaść. 

Czytaj więcej...

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 17 grudnia 2010 r.

Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski 

Pan Prezes Rady Ministrów Donald Tusk 

Pan Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Antoni Górski 

Pan Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Stanisław Dąbrowski 

Pan Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski 

 

      1. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. popiera inicjatywę Zgromadzeń innych Sądów Okręgowych podjęcia działań zmierzających do zwołania tak zwanego Okrągłego stołu w sprawie reformy ustrojowej wymiaru sprawiedliwości i opracowania Konstytucji Sądów.

Czytaj więcej...

Pismo Prezesa SSP "Iustitia" do Kierownik Zespołu "Wiadomości" TVP 1 w sprawie nieprawdziwych informacji o wynagrodzeniach sędziów

Pani Redaktor

Małgorzata Wyszyńska

Kierownik Zespołu

„Wiadomości" TVP 1

 

 Szanowna Pani Redaktor,

         Otrzymana od Pani odpowiedź dotycząca sprostowania nieprawdziwej wiadomości o wysokości wynagrodzeń sędziów była taka, jak się spodziewaliśmy. Przypuszczaliśmy bowiem, że informację o wysokości wynagrodzeń otrzymaliście Państwo z Ministerstwa Sprawiedliwości i że będziecie Państwo uważali tę informację - jako pochodzącą z oficjalnego, rządowego źródła - za prawdziwą, a nasze sprostowanie za niewiarygodne.

         Otrzymaliśmy jednak, jako informację publiczną, dane przesłane Państwu w formie tabeli z Ministerstwa Sprawiedliwości.

         Po zapoznaniu się z tymi danymi mogę stwierdzić z całą pewnością, że wyliczenie przedstawione Państwu zostało rażąco zafałszowane w celu ukazania wynagrodzeń sędziów jako wyższych, niż są one w rzeczywistości. Zafałszowano je zaś przy pomocy manipulacji statystycznych i matematycznych, które poniżej przedstawię.

Czytaj więcej...

Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie projektu Ministerstwa Sprawiedliwości zmian ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Pan Bronisław Komorowski

Prezes Rady Ministrów - Pan Donald Tusk

Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa - Pan Antoni Górski

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego - Pan Stanisław Dąbrowski

Minister Sprawiedliwości - Pan Krzysztof Kwiatkowski

 

     Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach apeluje o pilne podjęcie inicjatywy utworzenia „Okrągłego stołu" w sprawie reformy ustrojowej wymiaru sprawiedliwości.

Czytaj więcej...

Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 7 grudnia 2010 r.

     W poczuciu odpowiedzialności za zapewnienie najwyższych standardów w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu, Sądu Okręgowego w Krakowie wyraża zaniepokojenie sytuacją sądownictwa powszechnego a w szczególności projektami zmian ustrojowych, modelem dojścia do zawodu i wynagrodzeniami sędziowskimi.

Czytaj więcej...

Publikacje prasowe

Pora na asesora, czyli wszystko dobre, co się dobrze kończy

Wbrew twierdzeniom ministra Ziobry zmiana decyzji KRS nie może być uznana za kompromitację. Nie jest bowiem kompromitacją wycofanie się z błędnej decyzji. Bywa nią trwanie w błędzie - Mariusz Królikowski.

 

 

Dodatkowa praca zarobkowa sędziego

- Sędzia tylko pisze lub wykłada - Olimpia Barańska-Małuszek.

 

 

Sędzia może protestować, gdy praworządność zagrożona

- stwierdził Duro Sessa - prezes CCJE - powołując się na opinię nr 7 Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich przy Radzie Europy (CCJE).

 

 

Radio i telewizja

Rozmowa Dnia - Krystian Markiewicz, Michał Wawrykiewicz

Gośćmi Jacka Żakowskiego byli adwokat Michał Wawrykiewicz i prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia Krystian Markiewicz

Program wyemitowano 23 listopada 2017 roku w Superstacja