Uchwała Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" Oddział w Suwałkach z dnia 16 października 2009 r.

     Krytycznie oceniamy działania, a raczej ich brak związany z wykonaniem uchwał XII Wyborczego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" z dnia 25 października 2008 r. w Zegrzu.

Czytaj więcej...

Kolejna setka - 2400 i co dalej...

Czytaj więcej...

Komunikat Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA

Czytaj więcej...

Odpowiedź Krajowej Rady Sądownictwa na wniosek Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" o dokonanie wykładni paragrafu 8 i 14 Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów

Warszawa, 2009-10-14

W związku z korespondencją z dnia 15 września 2009 r. w której Stowarzyszenie przedstawia wniosek o dokonanie wykładni paragrafu 8 i paragrafu 14 Zboru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów uprzejmie informuję, że Krajowa Rada Sądownictwa nie znajduje podstaw do dokonania postulowanej wykładni Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów. 

Poruszane we wniosku problemy ujęte są w sposób abstrakcyjny. W takim kształcie nie mają one odniesienia do zasad etyki zawodowej sędziów. 

 

 

Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa 

Sędzia Ryszard Pęk

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w sprawie asystentów sędziów

     Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" prezentuje stanowisko, że  wynagrodzenie asystentów sędziów - podobnie jak wynagrodzenie sędziów, prokuratorów, asesorów prokuratury i referendarzy sądowych - powinno być uregulowane ustawowo. Obecne rozwiązanie - przewidujące w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych ogólną delegację dla Ministra Sprawiedliwości do wydania rozporządzenia w sprawie wysokości wynagrodzenia asystentów sędziów - pozwala na dowolne, arbitralne kształtowanie ich wynagrodzenia przez organ władzy wykonawczej.

Czytaj więcej...

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" o zwołaniu XIV Sprawozdawczego Zebrania Delegatów

1. Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" na podstawie § 18 pkt 1 ppkt 2 Statutu Stowarzyszenia zwołuje XIV Sprawozdawcze Zebranie Delegatów, które odbędzie się w dniach 13-15 listopada 2009 r. w Zegrzu.

2.  Na podstawie § 21 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia Zarząd ustala, że Oddziały wybierają jednego delegata na każdą rozpoczętą liczbę dwudziestu jeden członków Stowarzyszenia.

3. Na podstawie § 20 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia Zarząd przedstawia następujący program zebrania:

Czytaj więcej...

Publikacje prasowe

Do czego prowadzić może złamanie zasady niezależności sądownictwa

To nie political fiction ani plany wykradzione z sejfu prezesa pewnej partii. Ta historia zdarzyła się naprawdę w Polsce po roku 1928 - Mariusz Królikowski.

 

Dwa weta. Czy na decyzję prezydenta wpłynęły protesty ws. zmian w sądownictwie?

"Łańcuch światła" - czy Polacy wiedzą, co to jest? Jak oceniają samą inicjatywę i jej wpływ na decyzję prezydenta Andrzeja Dudy, który zdecydował się zawetować ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa?

 

 

Córka polityka PiS została wiceprezesem sądu

Na wiceprezesa Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej minister Zbigniew Ziobro powołał córkę posła i wiceministra w rządzie PiS. Iustitia apeluje do sędziów, by nie zabiegali u ministra sprawiedliwości o stanowiska prezesów i wiceprezesów sądów.