Uchwała Nr 4 XV Wyborczego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w sprawie powołania Zespołu Statutowego.

     XV Wyborcze Zebranie Delegatów zobowiązuje Zarząd do powołania zespołu statutowego, w celu opracowania przez ten zespół kompleksowego projektu zmian w statucie i skonsultowania go z oddziałami w taki sposób, aby uchwalenie zmian odbyło się na najbliższym zebraniu delegatów.

Uchwała Nr 5 XV Wyborczego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w sprawie awansów poziomych.

     XV Wyborcze Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" zobowiązuje Zarząd do podjęcia działań w zakresie uregulowania i ustawowego usankcjonowania awansu poziomego.

     Zwraca się również do sędziów o rozważenie możliwości złożenia pozwów zbiorowych o wynagrodzenia należne z tytułu powołania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na stanowiska w ramach awansu poziomego.

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" z dnia 7 marca 2010 r.

     Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" zwraca się do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o przyspieszenie prac nad projektem nowelizacji ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym.

Czytaj więcej...

Uchwała Nr 6 XV Wyborczego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w sprawie listu otwartego.

     XV Wyborcze Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" wyraża poparcie dla inicjatywy listu otwartego, skierowanego do osób pełniących najważniejsze funkcje w państwie opublikowanego na forum dyskusyjnym sędziów RP http://www.sedziowie.net/ dotyczącego wstrzymania prac nad nowelizacją ustawy - Prawo o usp stanowiącego załącznik do uchwały.

     Zebranie zwraca się do wszystkich członków Stowarzyszenia z apelem o złożenie podpisów pod listem otwartym, a także czynne włączenie się do akcji zbierania podpisów, tak, aby z listem dotrzeć do każdego sędziego. 

Czytaj więcej...

Uchwała Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" o zwołaniu XV Wyborczego Zebrania Delegatów

     1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" na podstawie § 17 pkt 6 Statutu Stowarzyszenia zwołuje XV Wyborcze Zebranie Delegatów, które odbędzie się w dniach  6-7 lutego 2010 r. we Wrocławiu.

     2.  Na podstawie § 21 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia Komisja Rewizyjna ustala, że Oddziały wybierają jednego delegata na każdą rozpoczętą liczbę dwudziestu jeden członków Stowarzyszenia.

Czytaj więcej...

Uchwała Oddziału "Iustitii" w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 15 stycznia 2010 r.

My jako członkowie SSP IUSTITIA Oddział w Gorzowie Wlkp. Pragniemy wyrazić stanowczy sprzeciw co do planowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości reformy sądownictwa przez likwidację tzw. małych sadów. Jak dotąd tylko i wyłącznie są to informacje na zasadzie pogłoski a jakakolwiek próba dowiedzenia się o konkretach planowanych likwidacji spotyka się z odmową ze strony urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości, którzy zwykle wówczas „nabierają wody w usta". Co pewien czas atmosfera niepewności podsycana jest przez wypowiedzi urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości, publikowane w prasie, którzy wskazują na konieczność reformy sądownictwa, która ma wyrażać się również w likwidacji małych sądów. Wskazywanie parytetów w postaci liczby sędziów jest sztucznym wskaźnikiem, bo jak dotąd padały już różne liczby, np. likwidacja sądów z obsadą do 5 sędziów, do 7 sędziów, do 10 sędziów. Ta okoliczność również nie pozwala na stwierdzenie, że projekt reformy jest rzeczą przemyślaną przez obecnych decydentów.

 

Czytaj więcej...

Publikacje prasowe

Oto najlepiej zarabiający urzędnik? Dostaje więcej niż prezydent czy premier

Łukasz Piebiak, czyli wiceminister sprawiedliwości, może liczyć na pensję w wysokości ponad 25 tys. zł miesięcznie. Wynagrodzenie pana wiceministra jest zbliżone do wynagrodzenia pierwszej prezes Sądu Najwyższego, niemal trzykrotnie wyższe od sędziego sądu rejonowego i ponaddwuipółkrotnie wyższe od sędziego sądu okręgowego – przyznał Krystian Markiewicz.

 

Pracownicy sądownictwa protestowali przed Sejmem

Bez wątpienia pracownicy sądów nie są odpowiednio wynagradzani i ich sytuacja finansowa jest bardzo zła - podkreślił Bartłomiej Przymusiński

 

 

Widzimy obsadzenie urzędu. Nie mówi się, ilu sędziów odmówiło

- rozmowa z prof. Krystianem Markiewiczem.

 

Radio i telewizja

Onet Rano.: Krystian Markiewicz

Onet Rano. – program nadawany na żywo, dostarczający widzom poranną porcję wiedzy, z którą warto zacząć dzień.

Program w zastępstwie Jarosława Kuźniara poprowadził Robert Feluś. Jego gościem był Krystian Markiewicz.

Program wyemitowano 11 października 2017 roku.