Nie ma postępowania "w sprawie sędziego"

W związku z opublikowanymi w mediach informacjami, że "jest postępowanie ws. sędziego (bądź wobec sędziego), który zajmował się sprawą Marcina P."  informuję, że z podanej informacji wynika, iż toczy się postępowanie wyjaśniające. Jak sama nazwa sugeruje, postępowanie to ma dopiero wyjaśnić czy doszło do uchybień uzasadniających ewentualne wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Nazywanie tego postępowania postępowaniem "w sprawie sędziego" jest mylące dla opinii publicznej i sugeruje, że stwierdzono popełnienie zawinionych przez sędziego uchybień, tymczasem na tym etapie okoliczność ta nie jest jeszcze ustalona, gdyż postępowanie wyjaśniające ma to dopiero ustalić.

Czytaj więcej...

Kiedy wedle prawa ma miejsce tzw. recydywa

W związku z toczącą się w mediach dyskusją na temat uwzględniania tzw. recydywy w wymierzaniu kar przypominamy zasady wynikające z kodeksu karnego, gdyż w publikacjach prasowych odnotowaliśmy szereg błędów, świadczących o nieznajomości prawa.

Czytaj więcej...

Kiedy sąd zarządza wykonanie kary warunkowo zawieszonej

W związku z toczącą się w mediach dyskusją na temat zasad "odwieszania" kar wymierzonych w zawieszeniu (tj. zarządzania wykonania kary) przypominamy zasady wynikające z kodeksu karnego, gdyż w publikacjach prasowych odnotowaliśmy szereg błędów, świadczących o nieznajomości zasad, jakimi musi kierować się sąd.

Czytaj więcej...

Stanowisko Zarządu SSP "Iustitia" ws. koniecznych zmian w postępowaniach rejestrowych

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” wyraża zaniepokojenie próbami obciążenia sądów odpowiedzialnością za powstanie spółki z o.o. Amber Gold i faktem działania w charakterze prezesa jej zarządu osoby skazanej za przestępstwa wymienione w art. 18 Kodeksu spółek handlowych.

Czytaj więcej...

Uchwała Zarządu SSP Iustitia ws. służby prasowej sądów powszechnych

W związku z ostatnimi wypowiedziami medialnymi w sprawie sędziów i sądów w kontekście nieprawidłowości działania organów państwa w sprawach Amber Gold i członka jej zarządu, Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” stwierdza, że za niezadowalającą uznać należy reakcję poszczególnych rzeczników prasowych sądów powszechnych, gdyż nadal nie przedstawiono opinii publicznej, jakimi możliwościami weryfikowania osób wpisywanych do Krajowego Rejestru Sądowego dysponowały sądy rejestrowe i nie wyjaśniono ustawowych zasad wymiaru kary i środków związanych z poddaniem sprawcy próbie.

Czytaj więcej...

Komunikat rzecznika prasowego SSP "Iustitia" ws. publikacji medialnych dotyczących postępowań rejestrowych

W związku z doniesieniami prasowymi sugerującymi zaniechanie sądów rejestrowych przy rejestrowaniu spółek, w których miała zasiadać osoba skazana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, wyjaśniam, że sądy rejestrowe nie mają instrumentów prawnych do weryfikowania czy nie zachodzi negatywna przesłanka z art. 18 kodeksu spółek handlowych, gdyż:

Czytaj więcej...

Publikacje prasowe

Trybunał Sprawiedliwości jest kompetentny do oceny gwarancji niezawisłości sądów krajowych

Trybunał Sprawiedliwości uznał, że ma wyraźną kompetencję traktatową do oceny działania wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich UE (Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (TS albo Trybunał) z 27 lutego 2017 r. w sprawie C-64/16 Associação Sindical dos Juízes Portugueses).

 

Na sędziego rejonowego przypada średnio 995,8 sprawy

Dane nie obejmują spraw wieczystoksięgowych, rejestrowych i e-sądu.

 

 

"Biała księga" Morawieckiego. Gdzie rząd mówi prawdę, a gdzie nie?

Premier Morawiecki przedstawił w Brukseli "białą księgę" w sprawie Trybunału Konstytucyjnego i reformy sądów. Punkt po punkcie dziennikarze sprawdzają, gdzie rząd napisał prawdę, a gdzie się od niej oddala.

 

 

Radio i telewizja

Sejm wybrał nowych sędziów do KRS. "Bojkot się nie udał"

Szkoda, że w tych trudnych czasach, kiedy niezależność sądów jest zagrożona, znalazła się grupa sędziów, która stwierdziła, że nic nie szkodzi i chce zajmować stanowisko w nowej, upolitycznionej Krajowej Radzie Sądownictwa – ocenił prezes Stowarzyszenia Sędziów "Iustitia"

Puls Trójki, 6 marca 2018r.